Chosen Criterias
 • X
  Oslo

Work location

 • X
  Oslo
Work location city

Discipline

Role

Employment type

Chosen Criterias
 • X
  Oslo

Work location

 • X
  Oslo
Work location city

Discipline

Role

Employment type

Showing 5 positions in 5 advertisements

Digital salgsutvikler

Vi utvikler produkter og tjenester som betyr noe i folks liv. Vil du være med på laget?
Published: 22/03/2019 Discipline: Bank / Finance / Insurance
Deadline: 07/04/2019 Location: Oslo

Jurist – anskaffelser og entrepriserett

Vil du bidra til bygging av gode skoler og barnehager i en kommune i stor utvikling?
Published: 20/03/2019 Discipline: Legal
Deadline: 22/04/2019 Location: Oslo, Akershus

Sekretær for politisk leiing og fagavdelingar (seniorkonsulent/rådgjevar)

Kan du hjelpe til med å leggje til rette for god flyt mellom det politiske og administrative nivå i Finansdepartementet, og vere «olje i maskineriet»?
Published: 12/03/2019 Discipline: Administration
Deadline: 07/04/2019 Location: Oslo

Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid - Instituttleder - Fakultet for helsevitenskap

Vil du lede landets største utdannings- og forskningsmiljø innen sykepleie
Published: 20/02/2019 Discipline: Management
Deadline: 24/03/2019 Location: Oslo

Institutt for sosialfag - Instituttleder - Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)

Published: 18/02/2019 Discipline: Management
Deadline: 31/03/2019 Location: Oslo