LEDER for ARKITEKTUR som vil være med å skape fremtidens utviklingsorganisasjon

SpareBank 1 Banksamarbeidet DA er eid av 14 selvstendige SpareBank 1-banker og er et innovasjons- og utviklingsselskap for tjenester og løsninger i SpareBank 1-alliansen. Selskapet har 250 ansatte med oppgaver innen IT, markeds- og forretningsutvikling. Selskapet er en proaktiv og innovativ samarbeidspartner og fasilitator for SpareBank 1-bankene.

SpareBank 1 Banksamarbeidet DA er ansvarlig for å utvikle og levere felles IT- og mobilløsninger, merkevare og markedsføringskonsepter, forretningskonsepter, produkter og tjenester, kompetanse, analyse, prosesser, beste praksisløsninger og innkjøp.

 

Bank- og finanssektoren gjennomgår et paradigmeskifte. Dette gir spennende muligheter, men stiller også store krav til nytenkning, innovasjon og hurtighet.

SpareBank 1 har ambisjoner om å endre bransjen og vil møte utfordringene gjennom å ha en moderne og utviklingsorientert organisasjon, preget av samarbeid og samhandling gjennom hele verdikjeden. Målet er å ligge i front av utviklingen når det gjelder innovasjonstakt og time to market.

 

Arbeidsoppgaver:

Som Leder for Arkitektur vil du lede en avdeling bestående av 10 dyktige løsnings- og virksomhetsarkitekter. Hovedoppgaven vil være å legge til rette for optimalt samspill med resten av organisasjonen og bankene i SpareBank 1. Leder for Arkitektur vil være en fasilitator i faglige diskusjoner, hvor du må evne å samle trådene både faglig og forretningsmessig. Du vil bidra til å løse og løfte sentrale teknologivalg, og følgelig være med å bygge en arkitektur og tilhørende prosesser som sikrer at virksomheten og bankene når sine forretningsmessige mål.  

Rollen er sentral og har et bredt samspill med både bankene, produktselskapene og sentrale funksjoner i Banksamarbeidet.

Du vil rapportere til Direktør for IT Utvikling og er en del av ledergruppen i IT Utvikling.

 

Kompetanse / Egenskaper:

For å lykkes er det viktig at du motiveres av endring og evner å forstå virksomhetens forretningsmessige mål og utfordringer.

Den vi ser etter har en solid teknisk grunnmur som arkitekt – gjerne som utvikler i tillegg.

Bakgrunn fra en moderne IT organisasjon hvor IT er virksomhetskritisk er viktig.

Det samme er meget gode samarbeidsegenskaper og evnen til å manøvrere i en kompleks organisasjon.

Noe ledererfaring og kjennskap til bank er en fordel.

 

Rett person får en meget sentral rolle i en organisasjon med høye ambisjoner og sterk vilje til å skape endring i en bransje med høy innovasjonstakt.

Betingelse en konkurransedyktige.

 

For mer informasjon, kontakt våre rådgivere i Experis Executive, Øystein Dahl, mob. 905 68 285, eller Emil Lie, mob. 468 91 281. Registrer søknad og CV snarest på www.experis.no. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.

 

 

Job Information

Customer: SpareBank 1 Banksamarbeidet DA
No of Positions: 1
Industry: Executive
Discipline: Bank / Finance / Insurance, IT
Type: Full time, Permanent
Location: Oslo
Role: Manager

Apply for Position

Published: 12/09/2017
Deadline: ASAP
Reference No.: 1023296
Apply for Position

Contact Information

Øystein Dahl
Phone 905 68 285

Emil Lutterloh Lie
Phone 468 91 281