HR Business Partner - Faghandel

Coop – Kundenes egen handelsaktør

 

Coop er en av Norges største handelsaktører med mer enn 1250 dagligvarebutikker og 110 byggevarehus over hele landet.

Coop eies av mer enn 1,6 millioner kunder gjennom deres medlemskap i ett av 87 samvirkelag.

Samvirkelagene eier fellesorganisasjonen Coop Norge SA, som har ansvar for Coops felles innkjøp, grossist og logistikkvirksomhet, kjedeadministrasjon, merkevarebygging og medlemsprogram.

 

Coop Norge SA driver ytterligere virksomhet gjennom sine datterselskap Norsk Butikkdrift AS, Coop Norge Eiendom AS og Coop Norge Industri. Totalomsetningen for Coop i Norge er på 55 milliarder kroner.

 

For ytterligere informasjon om Coop i Norge gå inn på www.coop.no

 

 

Coop Norge SA søker nå etter en HR Business Partner som skal bidra til å sikre gode HR-prosesser som støtter forretningskravene og bedriftens strategi.

 

Hovedansvarsområder og arbeidsoppgaver:

Forvaltning

 • Bistå ansatte og ledere i arbeids- og tariffrettslige spørsmål
 • Ansvar for sentralt og lokalt fagarkiv og dokumentasjon av alle personaldata
 • Utforme og oppdatere maler og skjemaer tilhørende HR-området
 • Ivareta policy og lovverk ved daglig drift, i kontinuerlige endringsprosesser, organisasjonsutvikling
 • Støtte opp overordnede KPIer
 • Bistå ledere i rekrutteringsprosesser
 • Følge opp/sikre/lede og gjennomføre omstillingsprosesser og de-rekruttering
 • Sikre tilfredsstillende introduksjon nyansatte
 • Utvikle rutiner og bidra i forebyggingen og oppfølgingen av sykefravær

 

Stillingen rapporterer til Direktør Faghandel.

 

Organisasjonsutvikling

 • Støtte, veilede og være diskusjonspartner for ledere og ledergruppen på Faghandel
 • Bygge gode relasjoner mot tillitsvalgte og kvalitetssikre sentrale og lokale avtaler
 • Utvikle og ivareta verdibasert bedrifts- og prestasjonskultur
 • Etablere utviklingsverktøy og metodikk for ledelse
 • Initiere, koordinere og gjennomføre tiltak for fremtidsrettede opplæringsbehov, deriblant drive teambygging

 

Ønsket kompetanse/bakgrunn:

 • Høyere utdannelse fra universitet eller høyskole innen HR, økonomi eller administrasjon og ledelse
 • Relevant praksis og erfaring fra tilsvarende stilling
 • God forståelse for hvordan en matriseorganisasjon fungerer og hvordan forholde seg til denne
 • Erfaring med krevende omstillingsprosesser
 • Kunne vise til resultater fra utviklingsprosesser

 

Ønsket personlige egenskaper/ferdigheter:

 • Gode samarbeidsevner
 • Ansvarsfull – sikrer progresjon og gjennomføring
 • Løsningsorientert
 • Være positiv og bidra til å skape en vinnerkultur!
 • Tillitsvekkende og utadvendt, med en selvstendig og strukturert arbeidsstil

 

Arbeidssted Coop Norge SA, Faghandel, Oslo. Stillingen er plassert i lønnsgruppe 8

 

For mer informasjon, kontakt Experis Executive ved våre seniorrådgivere: Marthe Tønder Borchgrevink tlf: 93 44 29 24 eller Morten Hildebrandt tlf: 97 05 3142

 

 

Job Information

Customer: COOP NORGE SA
No of Positions: 1
Industry: Executive
Discipline: HR/personnel
Sub Category: HR / personal, Organization development consultant, - HR / Personnell / Recruiting
Type: Permanent, Full time
Location: Oslo
Role: Specialist

Apply for Position

Published: 29/01/2018
Deadline: 25/02/2018
Reference No.: 1024559
Apply for Position

Contact Information

Marthe Tønder Borchgrevink
Phone 93 44 29 24
Marthe.Tonder.Borchgrevink@no.experis.com

Morten Hildebrandt
Phone 97 05 31 42
Morten.Hildebrandt@no.experis.com