Arkivleder - nye Lillestrøm kommune

Kommunene Fet, Skedsmo og Sørum er vedtatt sammenslått 01.01.2020. Den nye storkommunen på Romerike, Lillestrøm, vil ha 83000 innbyggere. Det er i denne prosessen stort fokus på å utvikle gode digitale tjenester for innbyggere, ansatte og næringsliv. Vi står overfor store og spennende oppgaver innen arkivområdet hvor fysiske og digitale arkiver skal avsluttes og tilgjengeliggjøres, mens nye og fremtidsrettede arkivløsninger for den nye kommunen skal etableres. Målet er å være en foregangskommune når det gjelder åpenhet og innbyggerdialog. Til å bidra til dette søker vi:

 

Arkivleder - ny storkommune

 

ETABLERING – NYTENKNING – AMBISJONER

Som Arkivleder i den nye storkommunen får du etter 1. januar 2020 ansvaret for en stor og viktig enhet som blir sentral i kommunens ambisjon om åpenhet og innbyggerdialog. Frem til da, vil du jobbe i prosjektorganisasjonen for nye Lilletrøm kommune, samtidig som du leder arkivfunksjonen i Sørum kommune. Som tydelig og trygg endringsleder motiveres du av å jobbe med digitalisering og profesjonalisere den nye organisasjonen.

 

Arbeidsoppgaver:

Hovedoppgaven vil være å skape en effektiv og nytenkende arkivfunksjon som bidrar til at kommunen når sitt mål om å ligge i front når det gjelder åpenhet og innbyggerdialog.

 

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Sette en tydelig strategi for arkivfunksjonen i ny kommune, som støtter opp om virksomhetens mål
 • Lede, etablere og utvikle avdelingen og de ansatte, med fokus på delegering og prioritering
 • Budsjett- og personalansvar, hvorav sikre nødvendig kompetanse og rammebetingelser
 • Videreutvikle planverk og retningslinjer innen arkivområdet for ny kommune, i tråd med lover, forskrifter og faglige anbefalinger.
 • Sikre god implementering av regler på området i hele den nye kommunen, samt spille på lag med systemadministratorer og systemeiere for å sørge for brukerstøtte og operativ utførelse på systemsiden.

 

Frem til kommunen etableres (01.01.2020) vil stillingen være todelt;

 • Prosjektleder for utvikling og etablering av arkivfunksjonen i den nye storkommunen
 • Arkivleder i Sørum kommune.

 

I rollen som prosjektleder vil du være med å bygge opp den ny arkivfunksjon fra bunnen av. Du vil samarbeide nært med og trekke på ressurser i de ulike kommunene og gradvis etablere en helt ny organisasjon. Som Arkivleder i Sørum kommune får du verdifull innsikt i eksisterende lokale systemer og strukturer og, ikke minst, mulighet til å bygge kjennskap, innsikt og relasjoner.

Kompetanse/erfaring:

Vi ser etter deg som har:

 • Utdanning på høyskole- eller universitetsnivå, fortrinnsvis innenfor informasjonsvitenskap eller teknologi.
 • Erfaring fra personal- og prosjektledelse
 • God IKT-kompetanse og kjennskap til digitaliseringsarbeid
 • Innsikt i sentralt lovverk og regelverk innen arkivområdet i offentlig sektor.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

 

Det er en fordel om du også har:

 • Kompetanse på digitalisering i offentlig sektor
 • Innsikt i gjennomføring av fullelektronisk arkivering
 • Kunnskap og interesse for effektivisering av arbeidsprosesser

 

Du kjennetegnes ved:

 • Inkluderende og motiverende lederstil
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Strukturert og systematisk arbeidsform
 • Tar initiativ, er tydelig og har god gjennomføringsevne
 • Serviceorientert og trives med å samarbeide med andre
 • Personlig egnethet vektlegges

 

Vi tilbyr:

 • Muligheten til å være med å bygge en helt ny funksjon og organisasjon.
 • En sentral lederrolle i stor og spennende kommune under etablering – Lillestrøm kommune blir Norges 7. største kommune!
 • Store ambisjoner innen arkivfeltet, spesielt når det kommer til digitalisering, åpenhet og innbyggerdialog.
 • En svært spennende stilling med varierte og utviklende arbeidsoppgaver, både innen ledelse og prosjektledelse.
 • Trivelig arbeidsmiljø med dyktige og kompetente medarbeidere
 • Gode muligheter for kompetanseutvikling
 • Lønn etter avtale, for øvrig gjelder de vilkår som fremgår av lovverk, avtaleverk og lokale reglementer.

 

For mer informasjon, kontakt gjerne våre rådgivere i Experis Executive, Øystein Dahl, mob. 905 68 285, eller Wenche Rasch, mob 995 95 013. Registrer søknad og CV snarest på www.experis.no. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.

 

 

Job Information

Customer: Sørum kommune
No of Positions: 1
Industry: Executive
Discipline: Administration
Type: Permanent
Location: Akershus
 Sørum
Role: Manager

Apply for Position

Published: 16/04/2018
Deadline: 29/04/2018
Reference No.: 1025122
Apply for Position

Contact Information

Wenche Rasch
Phone +47 99 59 50 13
Wenche.Rasch@no.experis.com

Øystein Dahl
Phone +47 22 01 80 50
oystein.Dahl@no.experis.com