Avdelingsdirektør - Læringsressurs og Teknologiutvikling

Statped er en nasjonal etat som er underlagt Utdanningsdirektoratet og. Etaten har ca. 720 ansatte fordelt på fire regionskontorer og fire landsdekkende enheter. Statpeds samfunnsmandat er å bidra til at barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov gis muligheten til å være aktive deltakere i utdanning, arbeid og samfunnsliv.

 

Læringsressurs og Teknologiutvikling (SLoT) er en landsdekkende enhet i Statped med kontorer i Trondheim, Kristiansand og Oslo, samt et bibliotek.  SLoT jobber med hvordan man gjennom utvikling av læringsressurser og bruk av ny teknologi kan gi økt læringsutbytte og bedre inkludering for grupper med spesielle behov. Teknologiske trender vil prege skole og opplæring i fremtiden, SLoT skal være i forkant og fremme temaer om hva ny teknologi kan bidra med i spesialpedagogisk arbeid.

 LEDELSE - INNOVASJON - SAMFUNNSOPPDRAG

 

Vi søker en visjonær leder som vil ligge i forkant og som leverer gode og innovative løsninger. For å lykkes må du ha evne til å utøve endringsbasert ledelse, forstå utfordringsbildet og mulighetsrommet og ha god innsikt i fagfeltet. Fremfor alt må du kunne kommunisere godt, være tydelig på forventninger, inspirere de ansatte og vise tillit gjennom å gi ansvar.

 

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Lede avdelingen med fire linjeledere og totalt 65 medarbeidere innen et stort geografisk område.
 • Løfte avdelingen og videreutvikle kompetanse slik at Statped lykkes med samfunnsoppdraget.
 • Utvikle et godt samarbeid med funksjonshemmedes organisasjoner og andre brukermiljøer.
 • Invitere og bidra til god samhandling med andre eksterne samarbeidspartnere.
 • Bidra til å sikre gode rammebetingelser for virksomheten.

 

Vi ønsker en avdelingsdirektør med

 • Relevant høyere utdanning på mastergrads-/hovedfagsnivå, eller tilsvarende.
 • Erfaring fra endringsledelse og kunnskap om å bygge systemer.
 • Erfaring fra større, komplekse kunnskapsvirksomheter, primært i offentlig sektor.
 • Kjennskap til fagfeltet, skoleverket og det spesialpedagogiske tilbudet.
 • Kunnskap om hvordan teknologiutvikling kan støtte læring.
 • Innsikt og forståelse for offentlig forvaltning, og forståelse for implikasjoner av politiske føringer.
 • Kjennskap til Statpeds brukergrupper og samarbeidspartnere.
 • Som snakker norsk, svensk eller dansk og beherske engelsk godt.

 

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som:

 • Har gode samarbeids- og relasjonsegenskaper – lytter og involverer.
 • Evner å skape forståelse for og engasjement rundt endringsprosesser.
 • Er tydelig og har gode kommunikasjonsevner.
 • Er analytisk sterk med et strategisk blikk.
 • Er etterrettelig og målrettet med solid gjennomføringsevne.
 • Har god struktur og prioriteringsevne.

 

Vi tilbyr

 • En spennende lederjobb i en kompetent og samfunnsviktig nasjonal etat.
 • Hovedansvar for å utvikle læringstilbudet til barn og unge med spesielle behov gjennom teknologiutvikling og innovasjon og gjennom dette bidra til mestring og inkludering gjennom bruk av digitale læremidler.
 • En unik mulighet til å påvirke opplæringssektoren gjennom bruk av teknologi.
 • Å bli del av internasjonalt nettverk og fagmiljø innen velferdsteknologi.
 • Jobbe med gode tilbud som vil bety mye for mange.
 • Et stimulerende og godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse.
 • Konkurransedyktige betingelser.

 

Avdelingsdirektøren har arbeidssted i Oslo.

 

For mer informasjon, kontakt gjerne vår rådgiver i Experis Executive, Wenche Rasch (995 95 013), eller direktør Tone Mørk (958 32 735). Registrer søknad og CV snarest på www.experis.no. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i en innledende fase.

 

Job Information

Customer: STATPED
No of Positions: 1
Industry: Executive
Discipline: Administration, Management
Sub Category: Management
Location: Oslo

Apply for Position

Published: 10/04/2018
Deadline: 29/04/2018
Reference No.: 1025135
Apply for Position

Contact Information

Wenche Rasch
Phone +47 99 59 50 13
Wenche.Rasch@no.experis.com