Rådmann

Nannestad er vertskommune for OSL-Gardermoen. Kommunen er i sterk vekst og innbyggertallet passerte 13.000 i 2017. De fleste innbyggerne jobber i kommunen, eller Gardermoregionen. Nannestad er en viktig landbrukskommune og har samtidig store friluftsområder. Dette gjør Nannestad attraktiv som bokommune, som den grønne friluftskommunen om sommeren og som skikommunen om vinteren.

Nannestads visjon bygger på muligheter til å bevare og videreutvikle Nannestads bokvaliteter med attraktive boligområder, varierte rekreasjonsmuligheter, kultur- og foreningsliv, samt offentlige og private tjenestetilbud:

«Nannestad, Romerikes beste bokommune».

 

ÅPENHET – VEKST - UTVIKLING

 

Kommunen står økonomisk støtt, men sterk vekst stiller krav til kontinuerlig nytenkning.

Som rådmann er det din oppgave å videreutvikle tjenestetilbudet slik at du innfrir visjonen om å være Romerikes beste bokommune. For å lykkes må du være en trygg, engasjert og åpen leder, som jobber tett og i god dialog med både politikere og ansatte. Det samme gjelder i forholdet til innbyggere, utbyggere og næringsliv.

 

Vi ser etter deg som har:

 • Høyere utdannelse
 • Betydelig ledererfaring – gjerne knyttet til endring
 • God kjennskap til kommunal drift og forvaltning
 • Solid erfaring i skjæringspunktet fag/politikk
 • Innsikt og erfaring i prosesser knyttet til innovasjon/nytenkning/utvikling - gjerne samfunnsutvikling
 • Digital innsikt er en fordel

 

Som leder er du:

 • Åpen, inkluderende og involverende – samarbeider og forankrer godt
 • Samlende – evner å engasjere, motivere og å få folk med deg
 • Engasjert og interessert – bygger tillit og skaper gode relasjoner
 • Pådriver for endring
 • Tydelig i krav og forventninger, men samtidig flink til å delegere
 • Beslutningssterk og målbevisst
 • Flink til å kommunisere på alle nivåer

 

Vi tilbyr:

 • Å være med å utvikle en kommune i sterk vekst med store ambisjoner innen tjenesteyting og utvikling
 • En svært spennende stilling med varierte og utviklende arbeidsoppgaver, både innen ledelse og det å kunne jobbe i skjæringspunktet fag og politikk.
 • Trivelig arbeidsmiljø med dyktige og kompetente medarbeidere.
 • Å jobbe i en kommune der folk både kan bo og jobbe, med kort avstand til Oslo og verden via OSL. Gode fritidsmuligheter og fine naturopplevelser, både sommer og vinter.
 • Lønn etter avtale, for øvrig gjelder de vilkår som fremgår av lovverk, avtaleverk og lokale reglementer.

 

For mer informasjon, kontakt gjerne våre rådgivere i Experis Executive, Wenche Rasch, mob. 995 95 013, eller Øystein Dahl, mob. 905 68 285. Registrer søknad og CV snarest på www.experis.no. Alle henvendelser behandles konfidensielt i en innledende fase, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.

 

Job Information

Customer: NANNESTAD KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON
No of Positions: 1
Industry: Executive
Discipline: Management
Location: Akershus
 Nannestad
Role: Managing director

Apply for Position

Published: 08/05/2018
Deadline: 27/05/2018
Reference No.: 1025711
Apply for Position

Contact Information

Øystein Dahl
Phone 905 68 285

Wenche Rasch
Phone 99 59 50 13