Strategisk GDPR rådgiver

SpareBank 1- alliansen er en allianse bestående av 14 selvstendige banker som samarbeider om felles plattform og merkenavn – SpareBank 1. Sammen er vi Norges nest største finansaktør. Selskapet er en fullverdig leverandør av finansielle produkter og tjenester til privatpersoner og bedrifter.

SpareBank 1 SamSpar er en av de største eierne i SpareBank 1 alliansen. SamSpar eies av 10 selvstendige sparebanker og er «en allianse i alliansen». SamSparbankenes fellesadministrasjon er lokalisert sentralt i Oslo. Her holder vi til i tidsriktige lokaler med et engasjert, kompetent og hyggelig arbeidsmiljø.

SpareBank 1 SamSpar eies av følgende 10 sparebanker: SpareBank 1 Gudbrandsdal, SpareBank 1 Telemark, SpareBank 1 Modum, SpareBank 1 Ringerike Hadeland, SpareBank 1 Østfold Akershus, SpareBank 1 BV, SpareBank 1 Hallingdal Valdres, SpareBank 1 Lom og Skjåk, SpareBank 1 Nordvest og SpareBank 1 Søre Sunnmøre.

 

Spennende og fremtidsrettet stilling som vil jobbe i skjæringspunktet mellom det regulatoriske og markedet.

 

 

Bank- og finansnæringen er i rask utvikling. Endringer i rammeregler, ny teknologi og stadig nye aktører driver utviklingen videre. SpareBank 1 alliansen og bankene ønsker å være i forkant av utviklingen og sørge for lønnsom vekst innenfor rammene av gjeldende lovgivning.

Vi søker derfor en strategisk GDPR-rådgiver som med sin faglige interesse og nysgjerrighet for nye rammeregler skal bidra til videre utvikling av forretningen.

Stillingsinnehaver skal sørge for at virksomheten etterlever gjeldende rammeregler som personopplysningsloven, IKT forskriften mv. Stillingen rapporterer til daglig leder.

Sentrale arbeidsoppgaver vil følgelig være:

 

 

 

Sentrale arbeidsoppgaver vil følgelig være:

 

 • Bistå med å etterleve plikter selskapet har som databehandler og behandlingsansvarlig etter personvernlovgivningen
 • Passe på at virksomheten både som databehandler og som behandlingsansvarlig har etablert et system for internkontroll som tilfredsstiller personvernlovgivningen
 • Bistå i utarbeidelse av og oppdatering av selskapets retningslinjer og styrende dokumenter for behandling av personopplysninger.  
 • Kontrollere og påpeke brudd på personvernlovgivningen   
 • Sørge for at det finnes en oppdatert oversikt over selskapets behandling av personopplysninger både i rollen som databehandler og i rollen som behandlingsansvarlig.       
 • Gi råd og veiledning om, og delta i vurderinger av personvernkonsekvenser – DPIA for SamSpar og eierbankene
 • Bidra til forbedring og operasjonalisering av felles rutiner og retningslinjer i eierbankene
 • Kontrollere at databehandleravtaler etableres og vedlikeholdes
 • Holde seg orientert og oppdatert om utviklingen innen personvern  
 • Være kontaktperson mot Datatilsynet
 • Fungere som rådgiver og fagperson i personvernspørsmål og bidra til å styrke kunnskap, kompetanse og kultur innenfor personvern og behandling av personopplysninger i selskapet og i eierbankene

 

 

Ønsket utdanning, arbeidserfaring og egenskaper:

 

 • Bachelornivå eksempelvis innenfor økonomi, teknisk og juridiske fag.
 • God kjennskap til personvernlovgivningen
 • Evne til å forstå forretningsbehov og vurdere dette opp mot gjeldende rammeregler
 • Grunnleggende forståelse og interesse for å jobbe med digitale verktøy

 

  

Personlige egenskaper:

 

 • Analytisk og strukturert
 • Evne til å balansere forholdet mellom detaljer og det store bildet
 • Inneha gode samarbeidsegenskaper og evner til å dele kunnskap på tvers
 • Integritet og evne til å gjøre etiske vurderinger
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Forståelse for virksomhetens prosesser og rutiner

 

Til den rette søkeren tilbyr vi en utfordrende stilling i et godt og motiverende arbeidsmiljø, konkurransedyktige betingelser og gode utviklingsmuligheter.

 

Job Information

Customer: SPAREBANK 1 SAMSPAR AS
No of Positions: 1
Industry: Executive
Discipline: Bank / Finance / Insurance
Location: Oslo

Apply for Position

Published: 26/07/2018
Deadline: 19/08/2018
Reference No.: 1026326
Apply for Position

Contact Information

Morten Hildebrandt
Phone +47 97 05 31 42
Morten.Hildebrandt@no.experis.com

Emil Lutterloh Lie
Phone +47 46 89 12 81
Emil.Lutterloh.Lie@no.experis.com