Fagsjef Skatt - Verdipapirsentralen

Vil du jobbe i en sentral stilling i skjæringspunktet mellom skatt, juss, teknologi og strategi - i en bedrift i hjertet av finansbransjen?

 

VPS leverer infrastruktur og tjenester for registrering, omsetning, oppgjør og oppbevaring av verdipapirer i det norske finansmarkedet. Gjennom den konsesjonsbelagte virksomheten som verdipapirregister sikrer selskapet rettighetene til om lag 5.600 milliarder norske kroner i form av verdipapirer registrert i VPS. Gjennom verdipapiroppgjøret (VPO) utfører VPS i samarbeid med Norges Bank oppgjør av verdipapirhandel til en verdi om lag 33.000 milliarder norske kroner årlig. Selskapet leverer sine tjenester til investorer og utstedere gjennom et nettverk av verdipapirforetak, banker og forvaltningsselskaper. VPS inngår i konsernet Oslo Børs VPS ASA. Konsernet har om lag 230 ansatte og kontorer i Oslo, Bergen og Stockholm.

 

Avdeling Investor i VPS har det det kommersielle og operative ansvaret for produkter og tjenester VPS leverer til investorsegmentet, herunder oppbevaring av finansielle instrumenter og registrering av rettigheter til disse, skatterapportering, betalingsformidling og verdiøkende tilleggstjenester. Våre investorprodukter brukes av 157 banker, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper, samt om lag 1,3 millioner investorer.

 

VPS er en av de sentrale institusjonene når det gjelder finans og skatt i Norge. En posisjon som vår nye fagsjef skatt vil aktivt bidra til å forsterke, ved å videreutvikle vår kompetanse innen skatt som et konkurransefortrinn.

 

Du vil jobbe tett sammen med produktutviklingsteamet i VPS Investor-avdelingen og sørge for å bringe informasjon om nye skatteregler og nye reguleringer til torgs. Du vil også anvende din faglige kompetanse i utformingen av nye produkter. Din evne til kompetanseoverføring samt din nysgjerrighet for kundens behov og forretningsutvikling vil være essensielle for å lykkes.

 

Et fortrinn er om du trives i mediebildet og gjerne deltar i høringsgrupper og andre relevante fora, og på denne måten bidrar til at VPS beholder sin rolle som premissleverandør i ulike skattedebatter.

 

Vi ønsker deg som også har stor interesse for teknologi og evne til å sette deg inn i komplekse IT-systemer.

 

Viktigste oppgaver

 • Ha det overordnede ansvaret for skatterapportering av VPS-registrerte papirer, herunder FATCA/CRS-rapportering på vegne av våre kunder, samt øvrig skatterapportering på produkter som Aksjesparekonto og ny pensjonskonto
 • Sette deg inn i nye skatteregler og andre relevante reguleringer innen verdipapirmarkedet, og påse at VPS’ tjenester er sikre, effektive og pålitelige, samt til enhver tid tilpasset gjeldende regelverk
 • Påse at skatterapportering utføres iht. gjeldende frister, samt ledelse og gjennomføring av tilknyttede aktiviteter
 • Delta i produktutvikling for å sikre faglig kvalitet og konkurransedyktige produkter
 • Kundeoppfølging og deltakelse i faggrupper

 

Ønsket bakgrunn og erfaring

 • Høyere relevant utdannelse på masternivå
 • Erfaring fra skatt, finans og IT
 • God teknisk forståelse; erfaring med utarbeidelse av kravspesifikasjoner for IT- produktutvikling er en fordel, herunder prosjekterfaring/erfaring fra produktutvikling
 • Gode kommunikasjonsegenskaper på norsk og engelsk

 

Egenskaper

 • Sterk lagspiller med evne til å dele kunnskap og erfaringer med kollegaer
 • Etterrettelig og med sterk gjennomføringsevne; har høy driv og evner å få folk med deg
 • Analytisk, og har en systematisk tilnærming til komplekse problemstillinger
 • Nysgjerrig og kunnskapssøkende; mot til å utforske og utfordre

 

Vi tilbyr

 • Personlig læring gjennom utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • En spennende jobb med høyt aktivitetsnivå og mulighet til å være en del av det norske verdipapirmarkedet fra «innsiden»
 • Mulighet til å skape deg en bred kontaktflate i hele verdikjeden
 • Kompetansebygging innen finans, også som en del av Oslo Børs VPS-konsernet
 • Konkurransedyktige betingelser, pensjons- og forsikringsordninger
 • Et godt arbeidsmiljø i en inkluderende og kompetansedrevet arbeidsplass med mange spennende, faglige utfordringer  

 

For nærmere informasjon, vennligst ta kontakt med Experis Executive ved Yvonne Cagnol Hveem, tlf. 976 87 020, eller Emil Lutterloh Lie, tlf. 468 91 281.

 

Job Information

Customer: Verdipapirsentralen ASA
No of Positions: 1
Industry: Executive
Discipline: Bank / Finance / Insurance
Sub Category: - IT
Type: Full time, Permanent
Location: Oslo
Role: Specialist

Apply for Position

Published: 28/09/2018
Deadline: ASAP
Reference No.: 1027158
Apply for Position

Contact Information

Yvonne Cagnol Hveem
Phone +47 976 87 020
Yvonne.Cagnol.Hveem@no.experis.com

Emil Lutterloh Lie
Phone + 47 468 91 281
Emil.Lutterloh.Lie@no.experis.com