Generalsekretær

Norsk Epilepsiforbund er en landsdekkende interesseorganisasjon for mennesker med epilepsi og pårørende. Med støtte fra våre 5850 medlemmer arbeider vi for en bedre hverdag og tryggere fremtid med epilepsi.

 

Våre hovedarbeidsområder er politisk påvirkning for vår målgruppe og opplysningsarbeid gjennom kunnskapsformidling og rådgivning. Vi arbeider også kontinuerlig for å sikre best mulig helsetilbud til alle som er berørt av epilepsi, og gir derfor støtte til epilepsirelatert forskning.

 

Sammen for et bedre liv og en tryggere fremtid med epilepsi

 

Vi i Norsk Epilepsiforbund jobber hver dag etter mantraet; «sammen for et bedre liv og en tryggere fremtid med epilepsi». Det viktigste for oss er at våre medlemmer og deres pårørende har et godt liv med epilepsi. Derfor jobber vi for at norsk epilepsiomsorg skal være i verdensklasse, og for å spre kunnskap ut til folket.

 

Vi har fire overordnede satsningsområder:  

 

  • kunnskap til folket
  • norsk epilepsiomsorg i verdensklasse
  • et godt liv med epilepsi
  • en slagkraftig organisasjon   

 

I lys av dette søker vi en generalsekretær som kan bidra til at vi når våre mål. For å lykkes må du være god til å bygge relasjoner og til å øke kjennskapen og synligheten til Norsk Epilepsiforbund. Du har god erfaring med påvirkningsarbeid og interessepolitikk, skjønner skjæringspunktet fag/politikk og vet å manøvrere riktig. Du er også dyktig til å kommunisere og lytte, hvilket er en forutsetning for god dialog med medlemmene og ulike nivåer i helsesektoren og politikken. Relevant ledererfaring er nødvendig.

 

Hos oss får du jobbe i en landsdekkende interesseorganisasjon for mennesker med epilepsi og deres pårørende. Med støtte fra våre 5850 medlemmer, får du anledning til å bidra til en bedre hverdag og tryggere fremtid for mennesker med epilepsi. Dette via politisk påvirkning og opplysningsarbeid gjennom kunnskapsformidling og rådgivning. Du får selvfølgelig gleden av å gjøre dette sammen med svært kompetente og engasjerte kolleger i administrasjonen og dedikerte frivillige i lokallagene. Dette er en åremålsstilling.  

 

For mer informasjon, kontakt Experis Executive, Yvonne Cagnol Hveem, mob. 976 87 020, eller Wenche Rasch, mob. 995 95 013. Registrer søknad og CV snarest og senest innen 27. januar 2019 på www.experis.no. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i innledende fase.

 

Job Information

Customer: NORSK EPILEPSIFORBUND
No of Positions: 1
Industry: Executive
Discipline: Management
Location: Oslo
Role: Managing director

Apply for Position

Published: 17/01/2019
Deadline: 27/01/2019
Reference No.: 1028079
Apply for Position

Contact Information

Yvonne Cagnol Hveem
Phone +47 976 87 020
Yvonne.Cagnol.Hveem@no.experis.com

Wenche Rasch
Phone +47 995 95 013
Wenche.Rasch@no.experis.com