Direktør

Nye Hamarregionen Utvikling og Reiseliv er en regional utviklingsorganisasjon som skal jobbe for utvikling av lokalt nærings- og reiseliv og for å tiltrekke seg ny næringsvirksomhet og nye arbeidsplasser. Organisasjonen er et vertskommunesamarbeid som eies av Hamar, Stange og Løten kommuner og er et resultat av sammenslåingen av Hamarregionen Utvikling og Hamarregionen Reiseliv.

Ambisjonene er høye – Hamarregionen skal være blant landets mest attraktive regioner for næringsvirksomhet og reiseliv.

 

Regionen er i positiv utvikling – målet er å forsterke denne ytterligere gjennom en sterkere og mer slagkraftig organisasjon. For å lykkes må du evne å samle organisasjonen og samspille godt med kommunene og næringslivet. Det er en stor fordel med gode nettverk blant næringsliv og beslutningstakere. Minst like viktig er det at du brenner for oppgaven.

 

Oppgaven

Oppgaven er å samle de to selskapene og skape en felles kultur for utvikling, vekst og nyskaping. Hamarregionen skal synliggjøres enda tydeligere på det nasjonale kartet. Det forventes at du bidrar til å skape en tydelig og godt forankret strategi med klare prioriteringer i samarbeid med eierkommunene og næringslivet.   

Det er viktig at du evner å tenke langsiktig og strategisk, samtidig som du trives med operative prosjekter. Du må samarbeide godt med mange aktører og bidra til solid og offensiv profilering av regionen. Å bearbeide sentrale beslutningstagere vil være en viktig oppgave.

 

Vi ser etter deg som har:

  • bred og variert erfaring fra næringsliv / næringsutvikling
  • solid ledererfaring fra kunnskapsmiljøer
  • bredt nettverk regionalt/nasjonalt er en fordel
  • det samme gjelder kjennskap til politiske prosesser og offentlig forvaltning

 

Sterk motivasjon for å utvikle regionen er en forutsetning!

 

Vi tilbyr

  • en meget spennende og sentral rolle i en region med store ambisjoner
  • muligheten til å være med å utvikle og utforme Hamarregionens samfunn og næringsliv
  • mulighet til å delta i sentrale beslutningsprosesser og relevante fora for næringsliv, forvaltning og virkemiddelapparat
  • hyggelige og dyktige kollegaer
  • konkurransedyktig lønn etter avtale

 

For mer informasjon, kontakt våre rådgivere i Experis Executive, Øystein Dahl, mob. 905 68 285, eller Nina Bratberg, mob. 918 05 840. Registrer søknad og CV snarest og senest innen 04.03.2019 på www.experis.no. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.

 

Job Information

Customer: Nye Hamarregionen Utvikling og Reiseliv
No of Positions: 1
Industry: Executive
Discipline: Management, Organizational development
Sub Category: Organizational development, Management
Type: Permanent
Location: Hedmark
 Hamar
 Hamar
Role: Manager, Managing director

Apply for Position

Published: 24/01/2019
Deadline: 04/03/2019
Reference No.: 1028556
Apply for Position

Contact Information

Øystein Dahl
Phone +47 905 68 285
oystein.Dahl@no.experis.com

Nina Bratberg
Phone +47 918 05 840
Nina.Bratberg@manpower.no