Kommunikasjonssjef

SpareBank 1 Ringerike Hadeland er blant landets eldste banker og godt forankret

med sin snart 200-årige tilstedeværelse i Ringeriksregionen, Hadeland og Nittedal.

Bankens hovedkontor er plassert i Hønefoss og selskapet er notert på Oslo Børs.

Banken er markedsleder både innenfor person- og bedriftsmarkedet.

Gjennom finansiering til privatpersoner og bedrifter som ønsker å realisere gode prosjekter, bidrar banken til bærekraftig vekst og utvikling.

Konsernet har med sine datterselskaper til sammen 249 ansatte og et forretningsvolum på vel 32 milliarder kroner. SpareBank 1 Ringerike Hadeland er blant landets mest lønnsomme bankkonsern.

I tillegg til bankvirksomhet, tilbyr konsernets datterselskaper eiendomsmegling,

regnskap- og IT-tjenester. Banken er medeier i SpareBank 1 Gruppen og har et nært samarbeid med de andre alliansebankene i SpareBank 1.

 

Vår ambisjon er å være den anbefalte banken. For å fortsette å oppfylle denne ambisjonen søker vi ny kommunikasjonssjef, som skal løfte frem viktige verdier og synliggjøre samfunnsbidraget. Vi lever av våre kunders tillit og kommunikasjon er viktig med hensyn til omdømme og merkevarebygging. Kommunikasjonssjefen skal være en aktiv pådriver for å utvikle og operasjonalisere kommunikasjonsstrategi overfor konsernets ulike interessegrupper.

 

Oppgaven:

Kommunikasjonssjefen vil få et overordnet ansvar for å bygge opp en helhetlig kommunikasjonsstrategi som dekker både kunder, egne ansatte og samfunnet for øvrig. Oppgaven er å være en aktiv pådriver er å dyktiggjøre ansatte og bygge en «organisasjon» og kultur som støtter kommunikasjonsarbeidet og utnytter mulighetene. Det er viktig at du har kompetanse og kapasitet til å bygge opp funksjonen, men samtidig trives med operativt kommunikasjonsarbeid og det å være «hands on» og støttespiller for andre.

 

Vi ser etter deg som har:

 • Høyere utdannelse innen kommunikasjon/markedsføring, gjerne på master-nivå
 • Solid kommunikasjonsfaglig kompetanse - bred erfaring med både strategiske og operative oppgaver
 • God forretningsforståelse
 • Erfaring med å håndtere medier og ulike interessegrupper
 • God kunnskap om digitale kommunikasjonsplattformer
 • Det er viktig at du er samfunnsorientert og gjerne har interesse for bank / finans / økonomi
 • Erfaring med prosjektledelse er en fordel

 

Du kjennetegnes ved å være / ha:

 • Strategisk, men samtidig operativ og sterk på gjennomføring
 • Meget gode kommunikasjonsevner
 • Utadvendt og synlig, med gode relasjonsbyggende ferdigheter
 • Gode samarbeidsevner – bygger tillit
 • Initiativrik pådriver
 • Handlekraftig og fremoverlent
 • Driver gode prosesser som sikrer involvering og forankring

 

Vi tilbyr:

En spennende og sentral stilling i et offensivt finanskonsern med sterk posisjon og tydelig regional forankring.

 • Meget sentral rolle med stor påvirkningskraft og stort handlingsrom
 • Interessante kommunikasjonsfaglige utfordringer
 • Muligheten til å være med på å utvikle og skape
 • Et regionalt forankret selskap med sterk markedsposisjon og god lønnsomhet.
 • En spennende bransje i stor endring
 • En bedrift med sterkt fokus på kompetanseutvikling
 • Positivt arbeidsmiljø med fokus på samarbeid og arbeidsglede  
 • Del av Sparebank 1-alliansen – Norges nest største finanskonsern

 

Betingelsene er konkurransedyktige.

 

For mer informasjon, kontakt våre rådgivere i Experis Executive, Øystein Dahl, mob. 905 68 285, eller Esme den Ouden, mobil 483 39 577. Registrer søknad og CV snarest, og senest innen 3. mars, på www.experis.no. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.

 

Job Information

Customer: SpareBank 1 Ringerike Hadeland
No of Positions: 1
Industry: Executive
Discipline: Media and marketing, Management, Bank / Finance / Insurance
Type: Full time, Permanent
Location: Buskerud
 Ringerike
Role: Manager, Specialist

Apply for Position

Published: 10/02/2019
Deadline: 03/03/2019
Reference No.: 1028796
Apply for Position

Contact Information

Øystein Dahl
Phone 905 68 285

Esme Lisanne den Ouden
Phone 483 39 577