Senior renteforvalter

Bergen Capital Management AS er et uavhengig verdipapirforetak som er i hovedsak eiet av ansatte. Selskapet ble startet som Kommunalfinans AS i 1992 og fikk i 1998 konsesjon som verdipapirforetak.

 

Vårt oppdrag er å være en langsiktig og ansvarlig forvalter av kommuners midler både på gjelds- og finanssiden. Vår organisasjon er kompetent, med engasjerte medarbeidere og høy integritet. I BCM legger vi vekt på godt arbeidsmiljø, selvstendighet og faglig utvikling for våre 7 ansatte.

 

Bergen Capital Management forvalter i dag en rente- og aksjeportefølje på ca. 1 mrd. kroner samt en gjeldsforvaltningsportefølje på 85 mrd. for norske kommuner og fylkeskommuner. Vi har en langsiktig forvaltning og rapportering med fokus på kommunenes finansreglement. BCM er en profesjonell organisasjon som jobber tett med økonomiavdelingene i kommunen, og har egen uavhengig Compliance-funksjon og leverer tjenester og kontroll i henhold til gjeldende regelverk.

 

Les mer om Bergen Capital Management her: www.bergencapitalmanagement.no

 

Selskapet har solid økonomi og er i en fase hvor vi ønsker ytterligere vekst i antall ansatte og portefølje de kommende årene. Vi utvider derfor teamet med dyktige renteforvaltere som kan bidra til at BCM når sine målsettinger.

 

Vi søker en senior renteforvalter med bred erfaring som vil ha ansvar for oppfølging av dagens mandater og bidra til videreutviklingen av vår forvaltningsstrategi. Stillingen vil være egnet for deg som ønsker å utvikle et unikt forvaltningskonsept tilpasset norske kommuner. Vi er et kompetansemiljø hvor det legges vekt på faglig dyktighet, personlig integritet, samarbeid og et godt arbeidsmiljø. Stillingen er selvstendig og man vil være faktisk leder for investeringstjenesten porteføljeforvaltning og rapportere til daglig leder.  

 

Arbeidsoppgaver:

• Forvaltning av obligasjoner og fond for norske kommuner

• Dialog med kunder

• Salg og anbudsarbeid

• Være godt orientert om markedsmessige forhold i rentemarkedet

• Bidra til å utvikle renteforvaltningen og forvaltningsstrategi

 

Kvalifikasjoner:

• Dokumenterte resultater fra porteføljeforvaltning

• Operativ erfaring med renteinstrumenter

• Høyere økonomisk utdannelse  

• Relevant erfaring med bruk IT- og porteføljestyringssystemer

• Analytisk og resultatorientert

• Evne til å arbeide selvstendig, strukturert og nøyaktig

• Høy etisk standard

 

Vi tilbyr:

• Konkurransedyktige betingelser

• Spennende karrieremuligheter i et utfordrende og givende miljø

• Dyktige kolleger med høy faglig kompetanse

• Gode pensjons- og forsikringsordninger

• Arbeidssted sentralt i Bergen

 

Stillingen krever egnethetsvurdering av Finanstilsynet.

Job Information

Customer: Bergen Capital Management AS
No of Positions: 1
Industry: Executive
Discipline: Economics / Accounting / Salary
Sub Category: - Economics / Accounting / Salary
Type: Permanent
Location: Hordaland
 Bergen
Role: Consultant

Apply for Position

Published: 03/12/2019
Deadline: 10/01/2020
Reference No.: 1032111
Apply for Position

Contact Information

Anette Hansen
Phone 900 80 079
Anette.Hansen@no.experis.com