There is now maintenance work at this web site between 20 February 2020 16:00 GMT and 26 February 2020 11:00 GMT. Sign in is deactivated, and you may experience unstability. We apologize for any inconvenience this may cause.

Kommunalsjef oppvekst

Stange kommune ligger trygt på solsida av Mjøsa – attraktivt plassert med kort vei til storbyen Hamar og en drøy times togtur fra Oslo. Kommunen er i god vekst og har en positiv befolkningsutvikling med om lag 20 000 innbyggere, og preges av levende lokalmiljøer. Stange byr på et aktivt kulturliv og et vakkert og rikt kulturlandskap av nasjonal verdi – kommunen har flotte fasiliteter for varierte fritidsaktiviteter både sommer og vinter. Folk er vennlige og møter nye innbyggere med åpenhet og er ivaretagende.

Stange er en veldrevet vekstkommune med god styring og høy kompetanse blant de ansatte. Kommunen er organisert i en tonivåmodell med kommunalsjefer og virksomheter. Organisasjonskulturen er preget av åpenhet, trygghet og mangfold og det arbeides for at både ledere og medarbeidere skal få brukt sin kompetanse, kreativitet og sitt engasjement i en viktig og meningsfull arbeidshverdag. Det er høyt under taket og nye idéer blir positivt mottatt, vurdert og behandlet på en konstruktiv måte.  Ny teknologi tas i bruk og er en del av innovasjonskulturen. Det er lov å prøve noe nytt – og feil er det vi lærer av!

Spennende lederstilling i en kommune i vekst og utvikling

 

Oppvekstsektoren er veldrevet med dyktige medarbeidere som hver dag gjør en stor innsats for at barn og unge skal kunne utvikle seg sosialt og faglig. Til å lede og utvikle sektoren videre, søker vi en nytenkende og endringsorientert kommunalsjef med gode leder- og samarbeidsegenskaper. Å sette tydelighet retning, men samtidig inkludere, involvere og bygge gode relasjoner er viktig. Det samme gjelder evnen til å tenke helhetlig og bidra til utvikling av kommunen.

 

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Overordnet budsjett og resultatansvar for hele sektoren som består av: 11 kommunale barnehager, 1 oppvekstsenter, 8 barneskoler, 3 ungdomsskoler og Åkershagan Opplærings- og Aktivitetssenter (ÅOA)
 • Strategisk utvikling av sektoren
 • Samordning på tvers av enheter og tjenesteområder
 • Legge til rette for og gjennomføre politiske beslutninger på sektorens område
 • Ta del i den strategiske ledelsen av hele kommunen

 

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning innen pedagogikk, fortrinnsvis på masternivå og gjerne med videreutdanning innen ledelse.
 • Gode leder- og samarbeidsegenskaper med vekt på kommunikasjon og relasjon
 • Erfaring fra endring og omstillingsarbeid
 • Fortrinnsvis skolefaglig bakgrunn
 • Innsikt i offentlige beslutningsprosesser og samarbeid med folkevalgte
 • God økonomiforståelse

 

Vi ser etter deg som:

 • Skaper gode relasjoner, involverer og motiverer andre til å yte sitt beste
 • Tenker strategisk og analytisk - evner å prioritere og tenke helhetlig
 • Er fremtidsrettet og utviklingsorientert
 • Har høye ambisjoner og stor arbeidskapasitet
 • Kommuniserer på en klar og tillitsskapende måte

 

Stange kommune tilbyr:

 • En veldrevet sektor og en spennende kommune i vekst og utvikling
 • Utfordrende og interessante arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter for personlig utvikling i et innovativt og faglig fellesskap.
 • Godt og åpent tverrfaglig arbeidsmiljø med gode kolleger
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsvilkår

 

For mer informasjon, kontakt gjerne våre rådgivere i Experis Executive, Øystein Dahl, mobil 905 68 285, eller Nina Bratberg, mobil 918 05 840. Registrer søknad og CV snarest og senest innen 23. februar på www.experis.no. Alle henvendelser behandles konfidensielt i en innledende fase, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.

Job Information

Customer: STANGE KOMMUNE
No of Positions: 1
Industry: Executive
Discipline: Childcare and teaching, Management
Type: Permanent, Full time
Location: Hedmark
Role: Manager

Apply for Position

Published: 03/02/2020
Deadline: 23/02/2020
Reference No.: 1032711
Apply for Position

Contact Information

Øystein Dahl
Phone 905 68 285
oystein.dahl@no.experis.com

Nina Bratberg
Phone 918 05 840
nina.bratberg@manpower.no