There is now maintenance work at this web site between 20 February 2020 16:00 GMT and 26 February 2020 11:00 GMT. Sign in is deactivated, and you may experience unstability. We apologize for any inconvenience this may cause.

Teknologisjef

Aschehoug er et av Norges største og viktigste forlag med mer enn 145 års historie. Virksomheten omfatter en rekke forlag, blant annet Aschehoug, Universitetsforlaget og Oktober og har betydelige markedsandeler på alle utgivelsesområder. Blant annet er rundt halvparten av all norsk skjønnlitteratur som selges utgitt av et forlag i konsernet. Aschehoug-konsernet er også en av Norges ledende aktører innenfor læremidler til skolen og fagbøker til høyere utdanning og profesjon. Aschehoug har i tillegg betydelige eierposisjoner i en rekke felleskontrollerte virksomheter som Norli, De norske Bokklubbene og Forlagssentralen. Samlet har virksomhetene i konsernet en omsetning på over 2 milliarder kroner og sysselsetter 1.400 årsverk.

Vi søker teknologisjef med faglig tyngde, integritet og forretningsforståelse.

 

Det skal etableres en sentral teknologienhet i konsernet under ledelse av teknologisjefen. Aschehoug har satsninger der teknologi er avgjørende for produktet vi selger; teknologiinnovasjon, edtech og legaltech er viktige områder. Teknologiområdet du vil ha overordnet ansvar for omfatter teknisk arkitektur, teknologivalg og -utvikling, drift, data, GDPR og kontorstøtte. Teknologisjefen rapporterer til konserndirektør.

 

Vi tilbyr en faglig meget spennende stilling i et av Norges største og viktigste forlag. Solid forretningsforståelse er avgjørende for å kunne jobbe smidig og gjøre de gode prioriteringene. Vi ser etter deg som evner å lede et stort og bredt sammensatt team.

 

Ansvarsområder

 • Etablere og utvikle en sentral teknologienhet i Aschehoug med et sterkt kompetansemiljø
 • Sikre utvikling av helhetlig teknisk arkitektur som muliggjør gjenbruk av komponenter og rask utviklingstakt
 • Vurdere teknologipartnere opp mot grad av egenutvikling i utviklingen av digitale tjenester for sluttbrukermarkedet (digitale læremidler, netthandelsløsninger, plattformer mot profesjonsmarkedet osv.)
 • Opp- og nedskalering av eksterne partnere etter behov
 • Utvikling og forvaltning av plattformer og kjernesystemer i konsernet
 • Datahøsting, utvikling av analyseplattform og tilgjengeliggjøring av innsikt til forretningsområdene
 • Ivareta og støtte forretningssiden på GDPR
 • Profesjonell drift og applikasjonsforvaltning i samarbeid med eksterne partnere; lisenshåndtering for brukere, monitorering, stabilitet og ytelse på tvers av ansatt- og sluttbrukerløsninger
 • Profesjonalisering av klassisk kontorstøtte; oppsett nye ansatte, utskiftning av PC, prosjektorer, støtte i bruk av applikasjoner, implementering av arbeidsverktøy (Teams, Slack, Yammer etc)

 

Kompetanse

 • Utdanning på masternivå innen IKT
 • Erfaring med ledelse og rekruttering av utviklingsressurser
 • Oppfølging av eksterne partnere på drift og utvikling
 • Erfaring med å bygge teknisk infrastruktur som kan gjenbrukes på tvers av sluttbrukerprodukter og forretningsområder
 • God kjennskap til smidige arbeidsprosesser
 • God forretningsforståelse og evne til å prioritere prosjekter/ressurser basert på bedriftens skiftende behov
 • Forhandlinger
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

 

Aschehoug er sertifisert som Miljøfyrtårn og arbeider etter prinsipper som understøtter en bærekraftig utvikling for både etikk og miljø.

 

For mer informasjon, ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med Experis Executive ved Yvonne Cagnol Hveem, tlf. 976 87 020, ychvee@no.experis.com, eller Gisle Roll Ludvigsen, tlf. 934 68 168, gisle.roll.ludvigsen@no.experis.com.

 

Søknadsfrist: 27. februar. Søknadene blir håndtert fortløpende.

 

Job Information

Customer: H ASCHEHOUG & CO W NYGAARD AS
No of Positions: 1
Industry: Executive
Discipline: Management, IT
Location: Oslo
Role: Manager

Apply for Position

Published: 20/02/2020
Deadline: 27/02/2020
Reference No.: 1032861
Apply for Position

Contact Information

Yvonne Cagnol Hveem
Phone +47 97 68 70 20
Yvonne.Cagnol.Hveem@no.experis.com

Gisle Roll Ludvigsen
Phone +47 93 46 81 68
Gisle.Roll.Ludvigsen@no.experis.com