Regnskapsdirektør Nortura SA

Nortura SA er et av de største næringsmiddelselskapene i Norge med en omsetning på ca 23 mrd. og mer enn 5600 ansatte. Selskapet har en meget sterk markedsposisjon gjennom kjente merkevarer som Gilde, Prior, Thulefjord, Terina, Eldhus og Joika.

 

Nortura er organisert som et samvirke og er eid av 18.800 bønder, egg- og kjøttprodusenter. Matglede, helse og bærekraft er sentrale fokusområder.

Nortura er en meget spennende organisasjon med fabrikkvirksomhet/produksjon over hele landet og en rekke hel og deleide datterselskaper. Hovedkontoret ligger på Løren i Oslo.

 

Les mer om selskapet på www.nortura.no

 

Nortura Økonomi, Finans og IKT har ansvaret for hele konsernets regnskaps-/ finans-/ økonomifunksjon, samt IKT, forretningsutvikling, eiendom, juridisk, pensjonskasse, og innkjøp.

 

Regnskapssenteret skal sørge for utarbeidelse av Konsernregnskap, selskapsregnskap, selvangivelser og sikre en god kredittoppfølging.

Senteret er lokalisert på Forus (Stavanger) og består av 22 årsverk.

 

Som følge av at dagens leder skal gå mer aktivt inn i familiens gårdsdrift har Nortura ledig stilling som Regnskapsdirektør. Stillingen inngår i Nortura Økonomis ledergruppe og rapporterer til konserndirektør Økonomi /IKT.

 

Nortura har et sterkt økonomimiljø, preget av uformell og hyggelig tone, og fokus på å understøtte ledelsen med god økonomirapportering og solid beslutningsgrunnlag, basert på korrekt rapportering og grundige analyser. Konsernet er for tiden i en betydelig omstillingsfase, som følge av overgang til SAP.

 

Oppgaver:

 

  • Lede regnskapsavdelingen og kredittavdelingen i Nortura SA i tråd med fastlagte mål og retningslinjer
  • Personalansvar for ledergruppen med oppfølging av mål/krav
  • Ansvar for leveranse av konsernregnskapet til Nortura
  • Fagansvar for regnskap og skattemessige spørsmål
  • Prosesseier for Økonomisystemet og aktivt bidra i implementeringen av nytt ERP-system (SAP)
  • Delta i Nortura Økonomis ledergruppe og være en aktiv sparringspartner mot konsernets Konserndirektør Økonomi
  • Deltagelse i møter med Norturas styrets Revisjonsutvalg

 

Regnskapsdirektør vil jobbe bredt i organisasjonen, og vil få gode muligheter til å bli en viktig medspiller i Norturas økonomi- og analysemiljø.

 

Kvalifikasjoner:

 

Aktuelle kandidater har høyere økonomisk utdanning, eksempelvis revisjon med tillegg av mastergrad. Kandidaten har 5-10 års relevant erfaring fra større selskap.  Erfaring fra implementering av ERP system og kunnskap om bruk av SAP er ønskelig.  Det vil også være en fordel med kjennskap til norsk landbruk og landbrukets samvirkeforetak.

 

Vi er på jakt etter deg som er strukturert, nøyaktig og har evnen til å prioritere i en hektisk hverdag.

Du har gode samarbeids og kommunikasjonsevner, er løsningsorientert og bidrar til et positivt arbeidsmiljø.  Du motiveres av utfordringer, liker å ta initiativ og har evnen til å jobbe både selvstendig og i team.  Du er opptatt av å forstå vår forretning og våre eiere, som også er våre leverandører.

 

Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø, konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger og attraktive personalgoder.

 

Kontorsted: Forus

 

Søknadsfrist: 28.01.2018

 

Mer info: Harald Ullevoldsæter, konserndirektør Økonomi /IKT Nortura, tlf. 928 03 251,

Gunhild Nitter Schieldrop, Senior rådgiver Experis, tlf. 90936940

 

Vennligst registrer søknad og CV på www.experis.no. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Stillingsinformasjon

Kunde: NORTURA SA
Antall stillinger: 1
Industri: Executive
Fagfelt: Økonomi / Regnskap / Lønn
Arbeidssted: Rogaland

Søk på stillingen

Publisert: 05.01.2018
Søknadsfrist: 28.01.2018
Ref. nr.: 1024236
Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

Gunhild Nitter Schieldrop
Telefon 90936940
Gunhild.Nitter.Schieldrop@no.experis.com

Torill Elise Dahl Høgheim
Telefon 90693983
Torill.Hogheim@no.experis.com