Internal Audit Manager Nordic

Santander Consumer Bank AS er en del av Banco Santander, et av verdens største finanskonsern med 125 mill. kunder og 190 000 ansatte. Norden er definert som et satsningsområde og den Nordiske enheten har en forvaltningskapital på NOK 140 mrd. Vi har 1200 medarbeidere i Norden, basert på våre kontorer på Lysaker (HQ), Stavanger, København, Stockholm og Helsinki. Vi er ledende innenfor bil- og fritidsfinansiering, og tilbyr også kredittkort, Sales Finance, forbrukslån og spareprodukter.

En avgjørende rolle i moderne bankdrift. Og en spennende mulighet til å jobbe i et stort, suksessrikt internasjonalt selskap!

 

Med et stadig mer komplekst regelverk, som er i kontinuerlig endring, ser vi internrevisjon som en nødvendig og verdifull veileder for å sikre at de ansatte og selskapet utvikler seg på best mulig måte. Hos Santander Consumer Bank vil du jobbe med prosjekter som gjør en betydelig forskjell hver dag -  i et arbeidsmiljø og en kultur som dyrker samarbeid og innovasjon.

 

Santander Consumer Banks internrevisjon gir uavhengig sikkerhet når det kommer til kvalitet og effektivitet ved selskapets styring, risikostyring og interne kontrollprosesser.

Ved å undersøke, analysere og utfordre komplekse data fra et bredt spekter av kilder, er revisjonsteamet tett på selskapets puls. Teamets aktiviteter påvirker flere av selskapets viktigste beslutninger og sikrer kontinuerlig videreutvikling.

 

Santander Consumer Banks revisjonsteam er organisert nordisk og består av 12 ansatte fordelt i 2 team. Den vi søker skal lede teamet som jobber med aktiviteter knyttet til ikke-finansiell risiko (juridisk, compliance, omdømmemessig og operasjonell risiko).

 

Vi ser etter deg som er sterk på revisjonsfaget og som har en coachende lederstil, med evne til å strukturere teamets arbeidsprosesser og sikre videreutvikling av de ansatte. Du trives og forstår ulike kulturer i et internasjonalt miljø.

 

Bedriftskulturen i Santander betegnes som profesjonell, dynamisk og uformell, med korte beslutningslinjer og påvirkningsmuligheter. Vil du være med?

 

Arbeidsstedet vil være på vårt hovedkontor på Lysaker.

 

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Planlegge, organisere, gjennomføre og lede revisjoner - ikke finansiell risiko - på tvers av forretningsenheter i selskapet.
 • Utføre uavhengige revisjonsprosjekter for å sikre at selskapet drives optimalt med hensyn til kvalitet og effektivitet, og i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
 • Formidle revisjonsfunn ved å utarbeide revisjonsrapport, diskutere funn med ansvarlige for reviderte områder og anbefale løsningsforslag for videre styring, internkontrollstruktur og driftsprosesser, samt identifisere grunnårsaker.
 • Planlegge og tildele ressurser for å oppfylle revisjonsplankravene.
 • Sette mål for teamet, samt gi støtte og oppfølging. Sikre opplæring og coaching til revisjonsteamet om risikostyring og intern revisjonsmetodikk.
 • Overvåke regulatoriske oppdateringer som er relevante for alle forretningsenheter og sikre best mulig kunnskap innen IA-teamet når det kommer til operativ og compliance risikostyring.
 • Delta i det årlige øvingsprogrammet.

 

Kompetanse/erfaring:

 • Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis innen jus, forretningsjus eller økonomi.
 • Arbeidserfaring innen revisjon, assurance eller tilsvarende. Erfaring fra finansiell tjenesteyting er en fordel.
 • Ledererfaring er en fordel.
 • Omfattende kunnskap om Corporate Governance innen finansinstitusjoner i Norden.
 • Innsikt og kjennskap til Nordens og EUs forbrukerbeskyttelse og regelverkskrav.
 • Må kunne kommunisere skriftlig og muntlig på et nordisk språk, samt beherske engelsk som arbeidsspråk.

 

Arbeidsstil/lederstil:

 • Sterke analytiske evner.
 • Strukturert og målorientert.
 • Løsningsorientert og takler et arbeidsmiljø i kontinuerlig endring.
 • Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig.
 • Fleksibel og tilpasningsdyktig i et internasjonalt arbeidsmiljø.

 

For mer informasjon, ta gjerne uforpliktende kontakt med Experis Executive ved Yvonne Cagnol Hveem, tlf. 976 87 020. 

 

Søknadsfristen: Snarest. Søknadene blir håndtert fortløpende.

 

 

 

Stillingsinformasjon

Kunde: SANTANDER CONSUMER BANK AS
Antall stillinger: 1
Industri: Executive
Fagfelt: Bank / Finans / Forsikring, Juridisk
Stillingstype: Fast
Arbeidssted: Akershus
 Bærum
Rolle: Leder

Søk på stillingen

Publisert: 03.04.2018
Søknadsfrist: Snarest
Ref. nr.: 1025227
Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

Yvonne Cagnol Hveem
Telefon +47 976 87 020
Yvonne.Cagnol.Hveem@no.experis.com