Jurist - entrepriseanskaffelser og kontrakter

Lørenskog kommune har ca 38670 innbyggere og 2300 ansatte som hver dag jobber for å levere gode tjenester til kommunens innbyggere. Lørenskog er en kommune i Akershus, og grenser til Skedsmo i nord, Rælingen i øst, Enebakk i sør og Oslo i vest. Kommunen har de siste 30 årene gått fra å være en jordbrukskommune til å bli en urban forstad til Oslo, og er en trivelig kommune i sterk vekst. Vi har et unikt oppdrag ved at vi både skal utvikle demokrati og deltakelse, være samfunnsutvikler samtidig som kommunen er ansvarlig for de grunnleggendevelferdstjenestene og for å sikre innbyggernes rettigheter.

 

Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Som ansatt i Lørenskog kommune skal en oppleve å gjøre en forskjell. Velkommen til oss! www.lorenskog.kommune.no

Som jurist hos oss får du jobbe med entrepriseanskaffelser i en kommune i rask utvikling. Dine evner til å styre anskaffelsesprosessene, vurdere risiko i prosjektene og jobbe med avtaleoppfølging er særlig viktig. Du vil også være rådgiver i forhold til kontrakt– og anskaffelsesstrategi.

 

Stillingen er organisert i innkjøpsseksjonen, i Organisasjonsavdelingen (stab) og arbeidsoppgavene er knyttet til prosjektvirksomheten. Innkjøpsseksjonen består i dag av fire ansatte, hvor leder og en ansatt er jurister. Seksjonen skal bidra til å sikre effektive og strategiske innkjøp, gjennomføre lovlige og gode anskaffelsesprosesser samt bedre oppfølging av avtaler. Det er en ambisiøs og fremtidsrettet seksjon som jobber for å fremme innkjøp som strategisk virkemiddel.

 

Sentrale arbeidsopgaver:

 • Bistå i arbeid med anskaffelsestrategi og konkurransegrunnlag
 • Planlegge prosess ved konkurranse med forhandlinger, ha det innkjøpsfaglige ansvar for prosess og all nødvendig dokumentasjon i den forbindelse
 • Rådgivning innen offentlige anskaffelser og entrepriserett
 • Kontraktsoppfølging og leverandørutvikling
 • Bidra med utvikling av fagområdet, inkludert bidra til malverk, rutiner og opplæring

Kompetanse/erfaring

 • Cand.jur eller Mastergrad i rettsvitenskap
 • God erfaring fra arbeid med offentlig anskaffelser
 • Erfaring fra og arbeid med entrepriserett og entreprisekontrakter
 • God erfaring innen og erfaring med kontraktsrett
 • Gjerne erfaring fra investeringsprosjekter i offentlig, og gjerne kommunal forvaltning
 • Ønskelig med minst to års erfaring med offentlige anskaffelser, entrepriserett og entreprisekontrakter
 • Fordel med erfaring fra kontraktsforhandlinger

 

Personlige egenskaper og lederstil

 • Gode samarbeidsevner – spiller på lag
 • Selvstendig og strukturert
 • Praktisk, løsningsorientert og serviceinnstilt
 • Høy arbeidskapasitet, med evne til å håndtere mange ulike oppgaver samtidig
 • Proaktiv og utviklingsorientert
 • Beslutningsdyktig og være god på prosessledelse
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne

 

Vi tilbyr:

 • En spennende stilling i en kommune i vekst hvor du blir sittende tett på beslutningstaker
 • Rolle som samfunnsbygger med bidrag til å utvikle viktig teknisk infrastruktur i lokalsamfunnet
 • Bli delansvarlig for utbyggingsavtaler i kommunen
 • Gode prosjektstyringssystemer med god forankring som gir fremdrift og effektive beslutninger.
 • Komme inn i en kultur hvor ledelsesutvikling og videreutvikling står i fokus.
 • Spennende prosjekter og oppdrag med tydelige fysiske resultater .
 • God arbeidstids- og fleksitidsordning, samt pensjons- og forsikringsordning.
 • Helsefremmende aktiviteter og velferdsgoder som blant annet firmahytter.
 • IA-bedrift.
 • God barnehagedekning

 

 

Stillingsinformasjon

Kunde: LØRENSKOG KOMMUNE
Antall stillinger: 1
Industri: Executive
Fagfelt: Juridisk
Arbeidssted: Akershus
 Lørenskog

Søk på stillingen

Publisert: 07.09.2018
Søknadsfrist: 30.09.2018
Ref. nr.: 1025581
Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

Wenche Rasch
Telefon +47 99 59 50 13
Wenche.Rasch@no.experis.com

Trond Boe-Tangen
Telefon +47 91 74 38 00
Trond.Boe-Tangen@no.experis.com