Leder for utredninger

Lørenskog kommune har 39 000 innbyggere og 2300 ansatte som hver dag jobber for å levere gode tjenester til kommunens innbyggere. Lørenskog er en kommune i Akershus, og grenser til Skedsmo i nord, Rælingen i øst, Enebakk i sør og Oslo i vest. Kommunen har de siste 30 årene gått fra å være en jordbrukskommune til å bli en urban forstad til Oslo, og er en trivelig kommune i sterk vekst. Vi har et unikt oppdrag ved at vi både skal utvikle demokrati og deltakelse, være samfunnsutvikler samtidig som kommunen er ansvarlig for de grunnleggendevelferdstjenestene og for å sikre innbyggernes rettigheter.

 

Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Som ansatt i Lørenskog kommune skal en oppleve å gjøre en forskjell. Velkommen til oss! www.lorenskog.kommune.no

Prosjektvirksomheten i Lørenskog kommune søker etter leder for utredninger og utbyggingsavtaler. Den nye lederen skal vurdere og følge opp nye prosjekter, fremforhandle og sikre oppfølging av utbyggingsavtaler. Stillingen inngår i ledergruppen til prosjektsjef, sammen med Bygg og Vei og VAR.

 

Kompetanse/erfaring:

 • Utdannelse fortrinnsvis på masternivå - relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • Må kunne prosjektstyring, ha systemstyringserfaring og være en tydelig bestiller internt og eksternt.
 • Erfaring fra prosjektledelse og prosjektstyring, fortrinnsvis programkompetanse/ porteføljestyring.
 • Utredningskompetanse
 • Forstår investeringsregimet i kommunal forvaltning og gangen i offentlige anskaffelser.
 • Kunne manøvrere i skjæringspunktet fag og politikk – kunne lage gode beslutningsunderlag
 • Erfaring innen samfunnsplanlegging
 • Solide skriftlig og muntlig kommunikasjonsevner
 • Gode lederegenskaper

 

Personlige egenskaper og lederstil:

 • Personlig egnet for å lede komplekse prosjekter
 • Motivere og forventningsstyre medarbeidere gjennom coachende lederstil
 • Samarbeide godt, sette krav og være strukturert og effektiv
 • Lyttende, tilpasningsdyktig og løsningsorientert
 • Ta eierskap til virksomheten og ansvar i arbeidet
 • Være trygg i beslutningsprosesser
 • Kunne organisere seg selv og andre hensiktsmessig gjennom å delegere med ansvar
 • Være proaktiv

Vi tilbyr:

 • En spennende stilling i en kommune i vekst hvor du blir sittende tett på beslutningstaker
 • Rolle som samfunnsbygger med bidrag til å utvikle viktig teknisk infrastruktur i lokalsamfunnet
 • Bli delansvarlig for utbyggingsavtaler i kommunen
 • Gode prosjektstyringssystemer med god forankring som gir fremdrift og effektive beslutninger.
 • Komme inn i en kultur hvor ledelsesutvikling og videreutvikling står i fokus.
 • Spennende prosjekter og oppdrag med tydelige fysiske resultater .
 • God arbeidstids- og fleksitidsordning, samt pensjons- og forsikringsordning.
 • Helsefremmende aktiviteter og velferdsgoder som blant annet firmahytter.
 • IA-bedrift.
 • God barnehagedekning

Stillingsinformasjon

Kunde: LØRENSKOG KOMMUNE
Antall stillinger: 1
Industri: Executive
Fagfelt: Engineering (Ingeniøryrker), Bygg og anlegg
Arbeidssted: Akershus
 Lørenskog

Søk på stillingen

Publisert: 07.05.2018
Søknadsfrist: 30.05.2018
Ref. nr.: 1025602
Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

Wenche Rasch
Telefon +47 99 59 50 13
Wenche.Rasch@no.experis.com

Trond Boe-Tangen
Telefon +47 91 74 38 00
Trond.Boe-Tangen@no.experis.com