Instituttleder - Institutt for yrkesfaglærerutdanning

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv.

 

Institutt for yrkesfaglærerutdanning tilbyr åtte lærerutdanninger på bachelornivå i yrkesfag og master i yrkespedagogikk, i tillegg til et bredt tilbud av etter- og videreutdanninger. Vi har også et kompetansesenter for yrkesfag med betydelig oppdragsvirksomhet. Instituttet har et aktivt fagmiljø som driver forsking og utviklingsarbeid innenfor det yrkesfaglige feltet. Totalt har instituttet 84 medarbeidere og ca. 1200 studenter som har sin hovedaktivitet på campus Kjeller. Les mer om instituttet på våre nettsider.

 

Instituttleder har som øverste leder på instituttet det faglige og administrative ansvaret for utdanning, forskning, utviklingsarbeid og formidling. Du er også pådriver for samarbeid med praksisfeltet og aktiv deltaker i fakultetets arbeid med internasjonalisering. Som instituttleder har du lederansvar for instituttets 4 studieledere i tillegg til økonomi- og resultatansvar. Du er dessuten med i fakultetets ledergruppe og rapporterer til dekan.

 

Ansvar og oppgaver er beskrevet i egen stillingsbeskrivelse for instituttleder.

 

Dine viktigste oppgaver vil være:

 • lede og utvikle instituttets virksomhet i tråd med OsloMets verdier og med fokus på forskning, utdanning og formidling
 • ta aktivt del i og lede instituttets strategiske arbeid, utvikle og forankre strategier og handlingsplaner og ta aktivt del i fakultetets strategiske arbeid
 • videreutvikle en positiv og inkluderende organisasjonskultur og et godt arbeidsmiljø for medarbeidere og studenter ved å sikre medbestemmelse og medvirkning
 • representere arbeidsgiver og videreutvikle samarbeid med sentrale partnere i utdanningssektoren, næringsliv og offentlige myndigheter

 

Du må ha:

 • lederutdanning og/eller ledererfaring
 • mastergrad i relevant fagområde
 • god kjennskap til det yrkesfaglige utdanningsområdet
 • kjennskap til lærerutdanning
 • evne til selvstendig og resultatorientert arbeid
 • evne til å motivere og bygge gode relasjoner
 • gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner på et skandinavisk språk og engelsk

 

Det er ønskelig at du har:

 • ledererfaring fra kunnskapsorganisasjon
 • førstestillingskompetanse
 • erfaring fra undervisning, forskning og utviklingsarbeid på et yrkesfaglig fagområde
 • engasjement for likestilling og mangfold

 

Følgende vil også tillegges vekt:

 • personlig egnethet
 • motivasjon for stillingen
 • komplementær kompetanse til det øvrige teamet

 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

 

Vi kan tilby deg:

 • utfordrende og interessante lederoppgaver på et institutt i stor utvikling
 • inspirerende og sterke fagmiljøer
 • mulighet til å prege fremtidens yrkesfaglærerutdanning
 • deltakelse i lederutviklingsprogram
 • gunstige låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

 

Andre opplysninger:

Stillingen er en åremålsstilling på 4 år, med mulighet for å søke på samme stilling ytterligere to ganger i til sammen 12 år. Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1475 instituttleder. Lønn kroner 713 600-848 800 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

 

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Dekan, Sarah Paulson, sarah.paulson@oslomet.no

Fakultetsdirektør, Cecilie Wilberg, cecilie.wilberg@oslomet.no

 

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med Gisle Roll Ludvigsen i Experis Executive, telefon 934 68 168.

 

Søknadsfrist:   30. september

 

Stillingsinformasjon

Kunde: OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET
Antall stillinger: 1
Industri: Executive
Fagfelt: Ledelse
Underkategori: Forskning og utvikling
Stillingstype: Fast
Arbeidssted: Akershus
 Skedsmo
 OsloMet Campus Kjeller
Rolle: Leder

Søk på stillingen

Publisert: 03.09.2018
Søknadsfrist: 30.09.2018
Ref. nr.: 1026815
Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

Gisle Roll Ludvigsen
Telefon +934 68 168
Gisle.Roll.Ludvigsen@no.experis.com

Myen Michaelsen
Telefon 938 73 737
Myen.Michaelsen@no.experis.com