Prorektor - forskning og utvikling (FuO) - åremål

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv.

 

OsloMet ble akkreditert som universitet i januar 2018. OsloMet skal preges av at vi er tett på samfunnets og arbeidslivets behov. Utdanningene våre skal ha høy internasjonal kvalitet, basert på det fremste innen forskning, nærhet til praksis og oppdaterte og studentaktive læringsformer. OsloMet skal løse sitt samfunnsoppdrag gjennom å forberede studenter, arbeidsliv og myndigheter på velferdssamfunnets fremtidige utfordringer.

 

Universitetet søker nå en fremtidsrettet prorektor for forskning og utvikling som assosierer seg med våre verdier (lærende – nyskapende – mangfoldig), og som kan bidra til at universitetet utvikler seg i tråd med vår visjon om å levere kunnskap som løser samfunnets utfordringer. Vi søker deg som kan bidra til at universitetets ambisjon om å bli ledende innenfor profesjonsrettet forskning, utdanning og livslang læring, regionalt, nasjonalt og internasjonalt blir en realitet.

 

Prorektor for forskning og utvikling vil være en del av universitetets ledergruppe og rapporterer til rektor.  

 

Arbeidsoppgavene omfatter blant annet å:

 • posisjonere OsloMet som en ledende utdannings- og forskningsinstitusjon nasjonalt og internasjonalt
 • bidra til at universitetet når sine strategiske mål og andre forskningspolitiske føringer
 • bygge nettverk med sentrale partnere i utdanningssektoren, næringsliv og offentlige myndigheter
 • bidra til at OsloMet er i front på relevante samfunnsarenaer, agendasettende i forsknings- og utdanningsdebatten og en sentral aktør i møtet med velferdssamfunnets framtidige utfordringer
 • legge til rette for at universitetet er verdiskapende, arbeidslivsnært, og et foretrukket valg for sektoren, arbeids- og næringsliv og offentlige myndigheter

 

Videre har prorektor overordnet faglig og administrativt ansvar for å lede utviklingen og driften av OsloMets forsking, utvikling, innovasjon og forskerutdanning.

 

Kvalifikasjoner

 

Det kreves førstekompetanse, dvs enten doktorgrad eller kompetanse som førstelektor, og erfaring fra universitetets kjerneaktivitet.

 

Videre kreves

 • erfaring som leder i komplekse kunnskapsorganisasjoner
 • erfaring fra forskningsledelse
 • erfaring fra ledelse av endringsprosesser, strategiutvikling – og implementering
 • innsikt i internasjonale og nasjonale utviklingsprosesser, samt trender innen høyere utdanning og forskning
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk, samt engelsk

 

Det er ønskelig at prorektor har erfaring fra forskerutdanning og innovasjonsarbeid.

 

Vi ønsker deg som

 • evner å se nye og innovative løsninger på samfunnets behov for kunnskap og kompetanse innenfor rammen av nasjonal og internasjonal utdannings- og forskningspolitikk
 • har gode strategiske evner med et helhetlig blikk på organisasjonens virksomhet
 • har en motiverende, inkluderende og resultatorientert lederstil
 • har gode kommunikasjonsevner og skaper tillit

 

Vi tilbyr

 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

 

Andre opplysninger

 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1062. Lønn fra kr 1 046 600 – 1 159 900. Høyere lønn kan vurderes. Ansettelse skjer på åremål for 4 år fra 1. august 2019.

 

 

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • Rektor Curt Rice, mobil 464 14 635, epost: curt.rice@oslomet.no
 • HR-direktør Geir Haugstveit, mobil 948 77 592, epost: geir.haugstveit@oslomet.no

 

Ta gjerne også konfidensiell og uforpliktende kontakt med en våre rådgivere i Experis Executive, Gisle Roll Ludvigsen, mobil 934 68 168 eller

Ingjerd Birkelund, mobil 934 07 072

 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

 

Søknadsfrist: 7. oktober 2018

 

Stillingsinformasjon

Kunde: OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET
Antall stillinger: 1
Industri: Executive
Fagfelt: Forskning og utvikling
Underkategori: Ledelse
Stillingstype: Fast
Arbeidssted: Oslo
Rolle: Toppleder

Søk på stillingen

Publisert: 10.09.2018
Søknadsfrist: 07.10.2018
Ref. nr.: 1026882
Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

Gisle Roll Ludvigsen
Telefon 934 68 168
Gisle.Roll.Ludvigsen@no.experis.com

Ingjerd Birkelund
Telefon 934 07 072
Ingjerd.Birkelund@no.experis.com