Fakultetsdirektør - fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv.

 

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har nærmere 450 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Pilestredet og på Kjeller. Vi tilbyr barnehagelærer-, grunnskole-/faglærer- og yrkesfaglærerutdanning, utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. På masternivå tilbyr vi barnehagepedagogikk, flerkulturell og internasjonal utdanning, IKT-støttet læring, skolerettet utdanningsvitenskap og yrkespedagogikk. Fakultetet har ph.d.-studium i utdanningsvitenskap for lærerutdanning og omfattende etter- og videreutdanning. Vi har en betydelig FoU-aktivitet knyttet til utdanningsområdene våre.

 

Ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er det ledig en fast, 100% stilling som fakultetsdirektør.

 

Vi søker en samlende, tydelig og engasjert leder som kan bidra til at Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier oppnår sine mål.

Som fakultetsdirektør ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er du leder av fakultetsadministrasjonens samlede virksomhet med oppgaver knyttet til økonomi, HR og organisasjonsutvikling, studieadministrative og forskningsadministrative oppgaver, oppdragsvirksomhet og kommunikasjon. Seksjonene er delt inn etter oppgaver og går på tvers av instituttene.

Fakultetsdirektøren inngår i fakultetets ledergruppe og rapporterer til fakultetets dekan.

 

Hovedarbeidsoppgaver

 • lede videreutviklingen av fakultetets administrasjon med fokus på effektive administrative og økonomiske tjenester, prosesser og systemer
 • lede koordineringen av det administrative arbeidet ved fakultetet opp mot den faglige virksomheten
 • bidra til utvikling og gjennomføring av fakultetets strategi, virksomhetsutvikling og ressursstyring
 • bidra til god samhandling internt på fakultetet og med universitetets øvrige enheter
 • bidra til et godt arbeidsmiljø og samarbeidsklima for fakultetsadministrasjonen
 • ha tett samarbeid med dekan

 

Vi søker deg som har

 • relevant ledererfaring med gode resultater fra større institusjoner, fortrinnsvis universitets-og høgskolesektoren
 • faglig tyngde innen virksomhets- og økonomistyring
 • lederegenskaper og evne til strategisk ledelse
 • erfaring med organisasjonsutvikling
 • relevant høyere utdanning på masternivå
 • evner til å motivere, bygge tillit og gode relasjoner
 • gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på et skandinavisk språk og engelsk
 • for vane å jobbe strukturert og resultatorientert

 

Det er en fordel at du har

 • god kjennskap til statlig avtale- og regelverk
 • erfaring med endringsledelse
 • saksbehandlererfaring
 • lederutdannelse

 

Følgende tillegges vekt

 • personlig egnethet
 • motivasjon for stillingen
 • komplementær kompetanse til det øvrige lederteamet ved fakultetet

 

Vi kan tilby deg

 • utfordrende og varierte lederoppgaver i et aktivt og mangfoldig fagmiljø med høyt motiverte medarbeidere på en arbeidsplass i utvikling.
 • nettverksbygging og utviklingsmuligheter for ledere.
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

 

 

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen, kan du kontakte:

• Dekan, Sarah Paulson, sarah.paulson@oslomet.no

• Fakultetsdirektør, Cecilie Wilberg, cecilie.wilberg@oslomet.no

 

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med våre rådgivere i Experis Executive, Gisle Roll Ludvigsen, mob. 934 68 168 eller Bente Person Samuelsen, mob. 957 82 390

 

 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, 1060, avdelingsdirektør. Lønn kroner 848.800 - 950.400 pr. år For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

 

Stillingsinformasjon

Kunde: OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET
Antall stillinger: 1
Industri: Executive
Fagfelt: Administrasjon
Underkategori: Ledelse
Stillingstype: Fast
Arbeidssted: Oslo
 LUI hovedadm Pilestredet - også på Kjeller
Rolle: Leder

Søk på stillingen

Publisert: 18.09.2018
Søknadsfrist: 21.10.2018
Ref. nr.: 1026948
Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

Gisle Roll Ludvigsen
Telefon 934 68168
Gisle.Roll.Ludvigsen@no.experis.com

Bente Person Samuelsen
Telefon 957 82390
Bente.Person.Samuelsen@no.experis.com