Dekan, Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv.

 

OsloMet – storbyuniversitetet, fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) søker ny dekan. Vi er landets tredje største universitet med et bredt spekter av profesjonsrettede studier og profesjonsrelevant forskning. Undervisningen er basert på det fremste innen forskning, utviklingsarbeid og erfaringsbasert kunnskap. Vi har et nært samarbeid med bedrifter og offentlige virksomheter for å gi studentene faglig utvikling og erfaring fra arbeidslivet. OsloMet tilbyr utdanninger til yrker som er sterkt etterspurte i arbeidslivet, og vi har en omfattende portefølje innen forskning og utviklingsarbeid for oppdragsgivere i privat og offentlig sektor.

 

Fakultet TKD utøver undervisning, FoU, formidling og innovasjon innen estetiske fag, produktdesign og tekniske fag/ingeniørutdanninger (informasjonsteknologi, bygg og energiteknikk, maskin, elektronikk, kjemi og bioteknologi).

 

Fakultetet har ca. 3000 studenter og 280 ansatte. Vi holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

 

Til Fakultet for teknologi, kunst og design søker vi en strategisk og tydelig leder som kan bidra til universitetets ambisjon om å bli ledende innenfor profesjonsrettet forskning, utdanning og livslang læring, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

 

Dekan er øverste leder for fakultetets samlede virksomhet. Dekanen har resultatansvar og skal bidra til å forberede og iverksette vedtak besluttet av styret og av rektor. Dekan rapporterer til rektor. (Åremålsperiode fire år)

 

Dekanens oppgaver er:

 

 • legge til rette for effektiv og hensiktsmessig organisering av fakultetet, og bidra til å utvikle kompetansen blant fakultetets ansatte og ledere
 • utvikle fakultetet i tråd med universitetets strategier og mål
 • bidra til at universitetets faglige virksomhet holder høy internasjonal kvalitet og at nyskapning og formidling gis høy prioritet
 • bidra til profilering og utvikling av OsloMet som en ledende utdannings- og forskningsinstitusjon i et internasjonalt og flerkulturelt samfunn

 

Vi søker deg som har:

 

 • førstekompetanse fra et av fakultetets fagfelt
 • erfaring fra undervisning, forskning- og utviklingsarbeid, formidling og nyskapning
 • dokumenterbare resultater med å bygge en kultur for utdanning og forskning av høy internasjonal kvalitet
 • ledererfaring på høyt nivå fra komplekse kunnskapsorganisasjoner

 

Videre kreves det:

 

 • kunnskap i økonomi- og ressursforvaltning, samt lov og avtaleverk i offentlig sektor
 • erfaring fra ledelse av endringsprosesser, strategiutvikling, implementering og økonomistyring
 • kunnskap i internasjonale og nasjonale utviklingsprosesser og trender innen høyere utdanning
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk, samt engelsk

 

Vi ønsker en dekan som:

 

 • har evne til å utøve strategisk ledelse
 • har en motiverende, inkluderende og resultatorientert lederstil, og kan identifisere seg med TKDs verdier; fremoverlent og lagspillende
 • har gode samarbeidsevner og relasjonelle ferdigheter
 • er en synlig og dyktig kommunikator i det offentlige ordskiftet, samt overfor universitets medarbeidere og studenter

 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

 

Vi kan tilby deg:

 

 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

 

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

 

Andre opplysninger

 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1474. Lønn kroner 950 400 – 1 137 100 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Ansettelse skjer på åremål for 4 år med tiltredelse 1. august 2019.

 

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 

 • Rektor Curt Rice, mobil 464 14 635, epost: curtri@oslomet.no
 • HR-direktør Geir Haugstveit, mobil 948 77 592, epost: geir@oslomet.no
 • Ta gjerne også uformell og uforpliktende kontakt med seniorkonsulent Gisle Roll Ludvigsen mobil +47 934 68 168 eller researchleder Myen Nguyen Michaelsen mobil +47 938 73 737 i Experis Executive.

 

 

Stillingsinformasjon

Kunde: OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET
Antall stillinger: 1
Industri: Executive
Fagfelt: Ledelse
Underkategori: Forskning og utvikling
Stillingstype: Fast
Arbeidssted: Oslo
Rolle: Toppleder

Søk på stillingen

Publisert: 28.11.2018
Søknadsfrist: 06.01.2019
Ref. nr.: 1027824
Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

Gisle Roll Ludvigsen
Telefon +47934 68 168
Gisle.Roll.Ludvigsen@no.experis.com

Myen Michaelsen
Telefon +47 938 73 737
Myen.Michaelsen@no.experis.com