Skattedirektør

Skatteetatens samfunnsoppdrag er å sikre finansiering av velferdssamfunnet. Etaten har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte.

Som daglig leder av Skatteetaten har skattedirektøren det faglige og administrative ansvaret for 6500 ansatte. Stillingen krever et sterkt engasjement for samfunnsoppdraget, og for å fortsette arbeidet med å effektivisere virksomheten og forenkle løsningene som møter næringsliv og befolkning.

 

Skattedirektøren må ha interesse for hvordan nasjonale og globale utviklingstrekk utfordrer etatens evne til å utføre samfunnsoppdraget. Lederen må ha god rolleforståelse og evne til å skape samarbeid både internt, nasjonalt og internasjonalt. Skattedirektøren må ha gode kommunikasjonsevner og kunne representere Skatteetaten på en tydelig og tillitsvekkende måte.  

 

I 2019 fikk etaten en ny, funksjonsbasert organisasjonsmodell med divisjoner. En viktig oppgave for skattedirektøren fremover blir å realisere gevinster av gjennomførte endringer.

 

Aktuelle kandidater har høyere relevant utdanning og solid ledererfaring. Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG. Lønn etter avtale.

 

Kontaktpersoner: Ekspedisjonssjef Omar G. Dajani, skattelovavdelingen, mobil: 90690543 og rådgiver Wenche Rasch, Experis, mobil: 99595013.

 

Etter at søknadsfristen er utløpt vil det bli utarbeidet en offentlig søkerliste. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

 

Stillingsinformasjon

Kunde: FINANSDEPARTEMENTET
Antall stillinger: 1
Industri: Executive
Fagfelt: Ledelse
Underkategori: Ledelse
Stillingstype: Fast
Arbeidssted: Oslo
Rolle: Toppleder

Søk på stillingen

Publisert: 05.04.2019
Søknadsfrist: 30.04.2019
Ref. nr.: 1029554
Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

Wenche Rasch
Telefon +47 99 59 50 13
Wenche.Rasch@no.experis.com

Øystein Dahl
Telefon +47 90 56 82 85
oystein.Dahl@no.experis.com