Det foregår nå vedlikehold på disse web-sidene i tidsrommet 20. februar 2020 kl. 16:00 GMT til 26. februar 2020 kl. 11:00 GMT. Innlogging er deaktivert, og web-sidene vil kunne oppleves noe ustabile. Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører.

Direktør - Sametinget

Sametinget er et nasjonalt folkevalgt parlament for samene i Norge. 39 representanter velges fra 7 valgkretser hvert fjerde år. Sametinget arbeider for at samene skal få sikret og utviklet sine språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.

 

Sametingets administrasjon har tilsammen ca. 150 ansatte og hovedspråket er samisk. Sametinget har kontorsteder i Karasjok, Varangerbotn i Nesseby, Kautokeino, Manndalen i Kåfjord, Tromsø, Skånland i Tjeldsund, Drag i Hamarøy og Snåsa.

 

Vi søker etter en dyktig og initiativrik direktør til å lede, styrke og videreutvikle Sametingets politiske og administrative virksomhet. Sametingets administrasjon er Sametingsrådets redskap i forberedelsen og gjennomføringen av Sametingets vedtak.

 

Rollen

Sametingets direktør har en rolle som tilsvarer departementsråd/regjeringsråd med Sametingsrådet som nærmeste overordnede politiske organ. Arbeidsoppgavene er to-delt, på den ene siden være sekretariat for politisk ledelse og samtidig lede og samordne administrasjonen på en hensiktsmessig måte som sikrer god gjennomføring. Stillingen innebærer et tett samarbeid med politisk ledelse. Direktøren vil ha en rådgivende funksjon ovenfor politisk ledelse og ansvar for å følge politiske vedtak.

 

I det daglige betyr det å holde i trådene og se til at administrasjonen bistår politikerne med gode beslutningsunderlag og at politiske vedtak settes ut i livet. Samtidig skal direktøren lede administrasjonen, sørge for at beslutninger formidles og gjennomføres, hensiktsmessig organisering, rutiner, kompetanse og god informasjonsflyt.

 

Kvalifikasjoner

Vi ser etter kandidater med solid samfunnsforståelse og kunnskap om det samiske samfunnet. Den rette kandidaten har relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå og solid ledererfaring. Herunder vil det være en fordel med erfaring fra ledelse i politisk styrte virksomheter. Gode personlige forutsetninger for stillingen og gode resultater i arbeidslivet vil også vektlegges. Aktuelle søkere kommuniserer godt på samisk, norsk og engelsk.

 

Lønns- og arbeidsvilkår

Stillingen er en åremålsstilling og besettes for seks år med mulighet for en periode til. Tiltredelse 01.09.2020. Stillingene er plassert i stillingskode 1062 direktør og krever sikkerhetsklarering. Lønn etter avtale i henhold til statens lederlønnssystem.

 

  • Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse
  • Gode låne- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
  • Fleksibel arbeidstid og andre gode velferdsordninger
  • Godt arbeidsmiljø hvor du er en av bidragsyterne

 

Kontorsted er Sametingets administrasjon i Karasjok.

 

Sametingets administrasjon skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå balansert alders- og kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med minoritets- og urfolksbakgrunn.

 

Sametinget har avtale om Inkluderende Arbeidsliv (IA), og legger vekt på tilrettelegging av arbeidsforholdene for den enkelte medarbeider. Søkere som ikke kan samisk ved tiltredelse, kan forpliktes til å ta opplæring i samisk.

 

For alle bosatt i Finnmark og Nord-Troms gjelder nedskriving av studielån i Statens lånekasse med 10 % pr. år inntil kr 25.000 og særskilt skattefradrag.

 

For øvrig tilsettes arbeidstakere etter gjeldende lover, reglement og overenskomster, herunder lønn og pensjon, samt 6 måneders prøvetid.

 

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

  • Sametingspresident Aili Keskitalo på mobil 971 29 305
  • Vår samarbeidspartner ved denne rekrutteringen Experis AS v/Solveig Finboe på mobil 958 07 747, eller Øystein Dahl på mobil 905 68 285

 

Søknad

Søknad, vitnemål og attester skal sendes elektronisk via link på denne siden "Søk stillingen".

 

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. I henhold til offentleglova §25 kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

 

Stillingsinformasjon

Kunde: SAMEDIGGI / SAMETINGET
Antall stillinger: 1
Industri: Executive
Fagfelt: Administrasjon
Arbeidssted: Troms og Finnmark
 Karasjok
Rolle: Toppleder

Søk på stillingen

Publisert: 06.02.2020
Søknadsfrist: 23.02.2020
Ref. nr.: 1032767
Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

Øystein Dahl
Telefon 905 68 285

Solveig Finboe
Telefon 958 07 747