Chief Credit Officer - MyBank

MyBank er en nyetablert og nettbasert forbrukerbank som tilbyr forbrukslån, refinansiering og innskudd. En utvidelse av produktspekteret vurderes løpende og målet er å tilby alle bankprodukter en vanlig kunde trenger.

MyBanks konsept, ‘Helt. Enkelt. Bank’, er basert på lave faste kostnader, automatiserte prosesser og skalerbarhet.

MyBank bruker låneagenter som eneste salgskanal, noe som muliggjør kostnadseffektivitet og konkurransedyktige betingelser over tid. Banken har hentet 273,3 millioner kroner i aksjekapital og aksjene handles på NOTC-listen.  

 

Vil du være med på en spennende reise?

 

Som CCO i MyBank vil du ha stor påvirkningskraft i en bank med korte beslutningsveier, samt store faglige utviklingsmuligheter i en bransje preget av rask endring. Vi ser etter deg som har et godt analytisk hode, som ser muligheter, og som liker å jobbe både strategisk og operativt.  

 

Myndighet, ansvar og arbeidsoppgaver

 • Ha det overordnede ansvaret for bankens kredittgivning
 • Videreutvikle bankens kredittpolicy og kreditthåndbok
 • Lede bankens kredittkomite
 • Sammen med CFO, løpende analyserer bankens kredittportefølje, herunder kundelønnsomhet, tapsreserveringer og avskrivninger
 • Sammen med CEO og CFO arbeide for å optimalisere bankens risk/reward
 • Være premissgiver for samarbeidet med leverandører innenfor scoring/kreditt/inkasso

 

Oppgaver innenfor strategi, risikostyring og internkontroll

 • Inngå som medlem av ledergruppen i banken, og støtte CEO i effektiv gjennomføring av bankens mål og strategier
 • Bidra til etablering og vedlikehold av en forsvarlig risikostyring og internkontroll
 • Rapportering av relevante måltall innenfor kredittområdet
 • Kontinuerlig følge opp i bankens kredittrisiko i kundeporteføljen, og påse at bankens risikoer er forsvarlig ivaretatt i samsvar med styrets retningslinjer og regulatoriske krav

 

Ønsket kompetanse/erfaring

 • Relevant utdanning på masternivå er ønskelig
 • Erfaring fra kredittarbeid, fortrinnsvis fra privatmarkedet
 • Betydelig interesse for analytisk arbeid (mønstre, kundeportefølje)
 • Ledererfaring er en fordel
 • Godt kjennskap til næringslivet
 • God forståelse av drivere for bedrifters lønnsomhet
 • God oversikt over eksterne reguleringer og forhold knyttet til bankens kredittvirksomhet

 

Arbeidsstil og lederstil

 • Proaktiv og selvstendig
 • Analytisk og systematisk
 • Evner å påvirke og har sterk gjennomføringsevne
 • Åpen for utvikling, ser muligheter
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

 

For mer informasjon, ta gjerne uforpliktende kontakt med Experis Executive ved Yvonne Cagnol Hveem, tlf. 976 87 020, eller Grete Svartvatn, tlf. 922 23 597.

 

Søknadsfristen: Snarest. Søknadene blir håndtert fortløpende.

 

Stillingsinformasjon

Kunde: MYBANK ASA
Antall stillinger: 1
Industri: Executive
Fagfelt: Bank / Finans / Forsikring
Stillingstype: Fast
Arbeidssted: Oslo
Rolle: Leder

Søk på stillingen

Publisert: 23.02.2018
Søknadsfrist: Snarest
Ref. nr.: 1024906
Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

Yvonne Cagnol Hveem
Telefon +47 976 87 020
Yvonne.Cagnol.Hveem@no.experis.com

Grete Svartvatn
Telefon +47 922 23 597
Grete.Svartvatn@no.experis.com