Senior prosjektleder

Integritet – Respekt – Mot - Ansvar

 

Statsforetaket Gassnova SF arbeider med utvikling og anvendelse av teknologi innen fangst, transport og lagring av CO2 gjennom forskningsprogrammet CLIMIT og gjennom Teknologisenteret på Mongstad (TCM). Gassnova opererer i et nasjonalt og globalt marked. Gassnova leder og følger opp arbeidet med fullskala CO2 -håndtering og er rådgiver overfor Olje- og energidepartementet i spørsmål knyttet til CO2 -håndtering.

 

Regjeringen vil bidra til å utvikle kostnadseffektiv teknologi for fangst, transport og lagring av CO₂ og har en ambisjon om å realisere en fullskala CO₂-håndteringsprosjekt i Norge som gir teknologiutvikling i et internasjonalt perspektiv. Fangst og lagring av CO₂ er, i tillegg til å være et av fem satsingsområder for regjeringen sin klimapolitikk, også en del av regjeringens strategi for grønn konkurransekraft og havstrategi.

 

Gassnova har ansvaret for å lede fullskalaprosjektet gjennom hele utviklingsfasen, samt gjennomføre konkurransen og inngå avtaler med industriaktørene. Både konsept-, forprosjekterings-, og byggefasen vil organiseres som et prosjekt med en prosjektleder og en prosjektorganisasjon. Gassnova søker en senior prosjektleder med solid erfaring fra gjennomføring av komplekse og omfattende prosjekter med viktige samfunnsfaglig og politisk interesse. Det anses som en fordel med erfaring fra landbasert industri og/eller erfaring fra gjennomføring av prosjekter i det offentlige som byggherre eller prosjekteier.

 

Stillingen er lokalisert i Porsgrunn, og vil rapportere til Tove Dahl Mustad, Leder avdeling for fullskala CO2-håndtering.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Ledelse-, styring og kontroll av fullskala prosjektet i forprosjekteringen og byggefasen, inkludert idriftsettelse
 • Utarbeide og vedlikeholde en overordnet prosjektplan som samordner kjeden med fangst, transport og lagring av CO2
 • Etablere en overordnet prosjektgjennomføringsstrategi
 • Bistå i utarbeidelse av underlag for investeringsbeslutning i Stortinget
 • Etablere og vedlikeholde en gjennomgående designbasis for CO2-håndteringskjeden

 

Kompetanse/erfaring/egenskaper

 • Relevant utdannelse på masternivå eller høyere
 • Minimum 10 års erfaring som prosjektledererfaring med gjennomføring av større prosjekter, gjerne fra både konseptstudier/forprosjektering og byggeprosjekter.
 • Det anses som en fordel med erfaring fra landbasert industri og/eller erfaring fra gjennomføring av prosjekter i det offentlige som byggherre eller prosjekteier
 • Kjennskap til politiske prosesser og samfunnsfaglig innsikt er en fordel
 • Motiverende lederstil
 • Resultatorientert
 • Evne til å se helhet og tenke langsiktig
 • Fleksibel
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • Bør beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig

Gassnova tilbyr

 • Muligheten til å ta del i et viktig pionerarbeid av stor betydning for miljøet
 • En krevende og spennende stilling med et solid støtteapparat i organisasjonen og kolleger som vil yte sitt ytterste for å bidra til de beste løsninger
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

 

Søknadsfrist: 3. juni 2018.

 

For mer informasjon, kontakt våre seniorrådgivere:

Torill Elise Dahl Høgheim - 90 69 39 83 og Trond Boe-Tangen - 91 74 38 00

Søk på jobbene via www.experis.no.

Alle henvendelser behandles konfidensielt.

 

 

Stillingsinformasjon

Kunde: GASSNOVA SF
Antall stillinger: 1
Industri: Executive
Fagfelt: Industri og produksjon
Arbeidssted: Telemark
 Porsgrunn

Søk på stillingen

Publisert: 15.05.2018
Søknadsfrist: 03.06.2018
Ref. nr.: 1025536
Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

Torill Elise Dahl Høgheim
Telefon 90 69 39 83
Torill.Hogheim@no.experis.com

Trond Boe-Tangen
Telefon 91 74 38 00
Trond.Boe-Tangen@no.experis.com